Unia Teatr Niemożliwy

Teatr Stara Prochownia, ul. Boleść 2
E-mail: teatrniemozliwy@uniateatrniemozliwy.art.pl

www.uniateatrniemozliwy.art.pl

Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy -Teatr Lalek dla Dorosłych

Prezes: Marek b. Chodaczyński

 

 

Jedyny w Polsce teatr lakowy dla dorosłych, utworzony przez Marka b. Chodaczyńskiego. Z teatrem związana jest grupa twórców różnych profesji, m.in. kompozytor Marek Żurawski. Jego wysmakowane estetyczne produkcje budziły zawsze ogromne zainteresowanie znawców i nieprzygotowanej publiczności.

Inauguracyjny spektakl Dramat niemożliwy Lemerciera de Neuvilles’a, francuskiego publicysty, lalkarza, artysty z drugiej połowy XIX wieku, artyści sfinansowali sami (reż. Marek B. Chodaczyński). Przedstawienie było pastiszem romansów rycerskich, stylizowanym na teatr francuski (guignol). Nazwa teatru pochodzi od tytułu sztuki. Aktorzy UTN tworzą spektakle, w których animator – jak w teatrze japońskim – nie jest ukryty, ale demonstruje swoją sztukę, obserwowany przez widzów, co więcej, również jako żywy aktor wchodzi w dialog czy interakcję z animowaną przez siebie lalką.

Do najsłynniejszych przedstawień Unii, wielokrotnie nagradzanych należą Wesele wg Wyspiańskiego (2000) i Proces wg Kafki, a także cykl spektakli-wykładów do Opowieści budujących Leszka Kołakowskiego (2003), nagrodzone Grand Prix na Festiwalu Kontrapunt w Szczecinie (2004) oraz Palacz zwłok wg Ladislava Fuksa (2009) i Drugi pokój wg Zbigniewa Herberta (reż. Dorota Anna Dąbek, 2009).

Unia jest organizatorem od 2006 międzynarodowego festiwalu lalkowego „Lalka też człowiek”(dla dorosłych), przygotowuje także wystawy przeglądowe, prezentujące dorobek polskiej sceny lalkowej, prowadzi warsztaty i inne zajęcia edukacyjne. Za motto Unii służy zdanie: „Od wielu lat tłumaczymy, że teatr lalek jest dla dorosłych”.