Warszawska Opera Kameralna

Teatr: 00-145 Warszawa, Al. Solidarności 76b
Kasa – Rezerwacja i przedsprzedaż biletów:
czynna codziennie w godz. 10:00 – 19:00 , tel. (+48-22) 831 22 40
Administracja: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Stefan Sutkowski
Sekretariat Dyrekcji tel. (+48-22) 628 30 96, fax (+48-22) 629 32 33
Zastępca Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Edward Pałłasz tel./fax (+48-22) 627-22-12
Zastępca Dyrektora Naczelnego Krzysztof Kur, tel. (+48-22) 628 30 96, fax (+48-22) 627 22 12
kur@operakameralna.pl

www.operakameralna.pl

 

Instytucja kultury samorządu Mazowsza

 

 

Teatr utworzony przez Stefana Sutkowskiego w roku 1961 z myślą o pielęgnowaniu kultury wykonawczej różnorodnego repertuaru od misteriów średniowiecza po współczesne kompozycje, ze szczególnym jednak akcentem na operę klasyczną, w szczególności kameralną. Pierwszą premierą Zespołu była La serva padrona G.B.Pergolesiego, wykonana 4 września 1961.

Swego rodzaju patronem teatru stał się Mozart, którego wszystkie utwory WOK ma w swoim repertuarze, z powodzeniem przedstawiając je na dorocznym Festiwalu Mozartowskim w Warszawie (pierwszy taki festiwal odbył się od 15 czerwca do 26 lipca 1991), jak i na całym świecie podczas tournée (w grudniu 2010 miesięczne występy gościnne w Japonii). Festiwal obejmuje wszystkie dzieła sceniczne Mozarta oraz wybór jego utworów koncertowych. Kształt sceniczny operom Mozarta nadał reżyser Ryszard Peryt i scenograf Andrzej Sadowski.

Obok kultywowania spuścizny Mozarta Warszawska Opera Kameralna podejmuje inne projekty festiwalowe, a wśród nich I Festiwal Oper Barokowych w Warszawie, który odbył się w październiku 1993 i cykliczny Festiwal Claudia Monteverdiego (od 1995).

WOK dysponuje dwiema małymi orkiestrami symfonicznymi (Warszawska Sinfonietta i Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej), sceną Mimów, 40- osobowym Chórem Kameralnym oraz Zespołem Instrumentów Dawnych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Opera sprawuje patronat nad Chórem Muzyki Starocerkiewnej. W stałym zespole artystycznym znajduje się 2 reżyserów, 2 scenografów, 7 dyrygentów, 75 solistów.

Początkowo Opera nie miała własnej siedziby, aż do roku 1986, kiedy otrzymała odremontowany zabytkowy budynek z roku 1775, przed remontem służący Studenckiemu Teatrowi Satyryków (aż do jego zamknięcia).