Teatr Fundacja MŁYN

Warszawska Niezależna Scena Społeczna

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

ul. Jezuicka 4, Warszawa

Teatr Fundacji Artystycznej „Młyn”
ul. Ludna 7 m 15, 00- 405 Warszawa

kontakt@fundacjamlyn.pl

Prezes Fundacji Natalia Fijewska-Zdanowska, tel. 0605 166 033

Promocja i koordynacja Katarzyna Maksymowicz, tel. 0 503 145 136

fundacjamlyn@gmail.com

 

 

Teatr, działający początkowo pod nazwą Teatr Sióstr Fijewskich, wyczulony jest na kwestie społeczne. Założycielki deklarują: „Pragniemy docierać do młodego widza, który oczekuje teatru poruszającego tematy dla niego istotne i mówiącego jego językiem. Chcemy, aby [Młyn] stał się pierwszą w Warszawie sceną społeczną – teatrem, który poprzez sztukę prezentującą wysoki poziom artystyczny, dotyka tematów istotnych dla widza, a jednocześnie zaprasza widza do aktywnego dialogu poprzez liczne inicjatywy okołoteatralne” [Natalia, Zuzanna, Agata Fijewskie].

Teatr ma za sobą kilka obiecujących premier, począwszy od monodramu Głuchoniemoc Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej w wykonaniu Zuzanny Fijewskiej, rzecz o dziewczynie, która podczas pielgrzymki zaszła w ciążę, gorzki portret pokolenia wchodzącego w dorosłość (spektakl obsypany nagrodami na kilkunastu przeglądach i festiwalach). W teatrze zrealizowano m.in. scenariusze: Siostry (2008), o dwóch siostrach związanych z jednym mężczyzną, De-naturat, o alkoholizmie niszczącym rodzinę (2007), a pod koniec 2010 Gabinet o rozterkach młodej matki. Na scenie Fijewskich pojawił się też muzodram Piąta rano (2009) w wykonaniu Agaty Fijewskiej, jedyny jak do tej pory ich spektakl muzyczny, o rozczarowaniach młodej mężatki. Autorką wszystkich scenariuszy i reżyserką spektakli jest Natalia Fijewska-Zdanowska, nawiązująca najwyraźniej do tradycji małego realizmu, penetrującego obyczajowość i poddającego ocenie rzeczywistość za pośrednictwem banalnych na pozór sytuacji, zazwyczaj zakorzenionych w autentycznych zdarzeniach. Siłą spektakli Fijewskich jest przejmująca prostota ich obserwacji.