Teatr La M.ort

ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa
tel. +48 22 648 65 81, +48 22 649 76 03 (fax)
e-mail: teatr@lamort.pl
www.lamort.pl

kierownik artystyczny Ewelina Kaufmann
c/o Natoliński Ośrodek Kultury

 

 

Teatr, początkowo studencki, powstał w 1999 (założycielka teatru była wówczas na drugim roku), przygotowując wtedy pierwsza premierę Samotność, ale wkrótce stał się zespołem profesjonalnym, uskrzydlonym pierwszym poważnym sukcesem – w 2002 Las M.ort zdobył Grand Prix na tczewskim festiwalu Zdarzenia za spektakl Wszystko zamiast, przeznaczony tylko dla jednego widza. Ten osobliwy status widza jest bodaj kluczem do zrozumienia odrębności tego teatru, nawiązującego programowo (nie tylko nazwą) do dorobku Tadeusza Kantora i do idei teatru postdramatycznego. „Od początku najważniejszy był Widz – pisze w tekście programowym Ewelina Kaufmann, snując refleksje w 10 rocznicę powołania teatru – przekonanie, że bez niego nie ma teatru. Niby banał, ale wcale nie taki oczywisty w dzisiejszym świecie sztuki. Zawsze interesował mnie człowiek, z całą swoją złożonością psychiki i odczuć. Te dwa elementy stanowią dla mnie punkt wyjścia do pracy: potrzeba dotknięcia jakiegoś tematu, problemu, przed którym staję jako człowiek i drugi: pytanie o Widza, o to, w jaki sposób w danym spektaklu „funkcjonuje”, by jak najlepiej do niego dotrzeć. Ten sposób myślenia doprowadził do spektaklu Wszystko zamiast granego tylko dla jednego Widza. „Szkielet” spektaklu, temat przewodni jest zawsze taki sam, ale to Widz decyduje, czy chce go rozwinąć, wdać się z nami w dyskusję, zacząć działać. Dajemy mu do tego pełne prawo – ale nie zmuszamy”.

Na ten swoisty fenomen, przestawienie tradycyjnych zwrotnic w strukturze spektaklu wskazywała Anna Mróz w szkicu poświęconym teatrowi, publikowanym w „Yoricku” (nr 13, www.aict.art.pl): „O wyjątkowości La M.ORT decyduje przede wszystkim nowatorski typ komunikacji teatralnej, w której w centralnym punkcie zostaje postawiony widz, a nie inny aktor. Widz i jego sytuacja stają się osią tego teatru, bowiem zakłada on interakcję między sceną a odbiorcą”.

Dziesięcioletni dorobek teatru zamyka się 10 premierami w reżyserii Eweliny Kaufmann (dawniej: Góral), spośród których obok już wspomnianego ekstremalnego dowodu na szacunek dla widza (Wszystko zamiast) zespół przygotował m.in. realizacje Antygony Sofoklesa w adaptacji Helmuta Kajzara, sztuki Toma Stopparda Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, świetnie przyjętej przez recenzentów The Edinburgh Festival Fringe (2007) i Heinera Mullera HamletMaszyna (2009).

Na swoje 10-lecie teatr zainicjował program „Ursynów ma teatr!”, który stał się okazją nie tylko do przeglądu jego dorobku, ale także pokazu przedstawień innych grup teatralnych dzielnicy (m.in. teatrów młodzieżowych). W 2010 odbył się następny przegląd z tego cyklu, którego bohaterem był Teatr Kontrapunkt. Siedzibą teatru (i przeglądu) jest Natoliński Ośrodek Kultury.

„Działający od ponad 10 lat w Natolińskim Ośrodku Kultury Teatr La M.ort – pisała Agnieszka Rataj – jest jednym z najoryginalniejszych teatrów niezależnych Warszawy. Działając na uboczu modnych teatralnych trendów, reżyserka Ewelina Kaufmann stara się w swoich przedstawieniach wchodzić w dialog z widzem, podsuwać mu nieoczywiste rozwiązania i tworzyć przedstawienia, w których słowo, muzyka, ruch i światło tworzą organiczną całość budowanego przez La M.ort świata”.