Teatr Capitol


ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

 

tel.: (+48) 22 620 21 42, fax: (+48) 22 379 72 97

Dyrekcja: Anna Gornostaj i Stanisław Mączyński

www.clubcapitol.pl

Teatr prywatny

 

Utworzony przez Annę Gornostaj (2008) w dawnym kinie Oka, całkowicie przebudowanym i dostosowanym do produkcji scenicznych – z założenia teatr komercyjny, łączący działalność teatralną z klubową (scena jazzowa, możliwość organizowania imprez promocyjnych), z widownią z 350 miejscami i przestrzenią klubową, mieszczącą do 1000 osób.

Repertuar zależy od jego akceptacji przez publiczność – teatr utrzymuje się sam, bez żadnych dotacji, siłą rzeczy na scenę trafiają rzeczy niezbyt trudne, a język inscenizacji daleki jest od eksperymentu. Mimo tych ograniczeń wynikających z tworzenia teatru rozrywkowego, teatr nie rezygnuje z ambicji artystycznych. Świadczy o tym premiera otwarcia, Bajki robotów wg Stanisława Lema w reżyserii Marii Ciunelis (2008), a także adaptacja Pornografii Witolda Gombrowicza w reżyserii Andrzeja Pawłowskiego z kreacjami Grażyny Barszczewskiej i Henryka Talara (2009). Również wśród komedii o szerokim adresie można wskazać realizacje na wysokim poziomie artystycznym, np. Gąskę Nikołaja Kolady w reż. Grzegorza Chrapkiewicza z udziałem Anny Gornostaj i Katarzyny Figury (2010).

Teatr stawia przede wszystkim na komedie – wystawiano tu znany przebój komediowy Marka Rębacza Wieruszka. Dwie morgi utrapienia (w reż. autora, 2008), Pomalu, a jeszcze raz! Igora Šeby (reż. Robert Talarczyk, 2008) i Klimakterium Elżbiety Jodłowskiej (reż. Cezary Domagała). Na scenie Capitolu gościły programy muzyczne i kabaretowe, m.in. Grupa Rafała Kmity z Krakowa z najnowszym programem Dość (2009), Piosenki w Starym kinie (reż. Andrzej Rozhin, 2009). Na afiszu Capitolu pojawiają się także przedstawienia adresowane do dzieci i młodzieży.