Teatr Adekwatny

Biuro Organizacji: ul. Brzozowa 27/29, 00-258 Warszawa
tel. 022 831 85 67, fax 022 635 68 38

Dyrekcja: Magda Teresa Wójcik, Henryk Boukołowski

www.adekwatny.pl

Teatr Stowarzyszenia Teatr Adekwatny (od 1995)

Prezes Zarządu: Tomasz Wójcik

 

 

Utworzony przez Henryka Boukołowskiego i Marię Teresę Wójcik w październiku 1964 roku w Polskim Cieszynie jako scena kultywowania słowa, zwłaszcza poetyckiego, z potrzeby bliskiej więzi z widzem w duchu tradycji Teatru Rapsodycznego, choć z większym otwarciem na teksty współczesne. Specjalnością teatru stały się kameralne adaptacje tekstów klasycznych i współczesnych, a w szczególności monodramy, zwłaszcza w wykonaniu współtwórców teatru – na tym polu zarówno Boukołowski jak i Wójcik mają do odnotowania znaczące sukcesy. Boukołowski, artysta który zdobył publiczność w teatrze repertuarowym, swoją karierę teatralną związał z Teatrem Adekwatnym i tu zrealizował swoje najciekawsze spektakle: Improwizacje (1974, wznowienie 2004), Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha wg Gałczyńskiego (1974), Promethidion wg Norwida (1977, wznowienie 2001), Ryszard III (1997) czy publicystyczny teatr faktu Obrona Warszawy – rzecz o Stefanie Starzyńskim (1979, wznowienie 1993). Maria Teresa Wójcik zapisała się w dziejach teatru jednoosobowego swoim wykonaniem Cesarza wg Ryszarda Kapuścińskiego (1983). Te i inne spektakle Adekwatnego zdobywały liczne nagrody na festiwalach teatru jednego aktora we Wrocławiu i Toruniu, teatrów małych form Kontrapunkt w Szczecinie.

Teatr z natury rzeczy wędrujący występował w rozmaitych przestrzeniach, m.in. w halach fabrycznych, gdzie z sukcesem prezentował poemat Majakowskiego w żarliwym wykonaniu Henryka Boukołowskiego.

Z czasem Adekwatny, zwłaszcza po utracie siedziby w Domu Kultury przy ul. Jezuickiej, rezygnował stopniowo z charakteru sceny żywego słowa, która ubogie środki inscenizacyjne rekompensowała intensywnością interpretacji aktorskiej i skrótem poetyckim, na rzecz użytecznej sceny lektur szkolnych i bajek, m.in. Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego (reż. Andrzej Grąziewicz, 2001) Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego (reż. Henryk Boukołowski, 2002), Świętoszek Moliera (reż. Magda Teresa Wójcik, 2008) z Henrykiem Boukołowskim w roli Tartuffe’a. Zrealizowano tu wiele spektakli o tym charakterze, w których znajdowali godne zatrudnienie bezrobotni aktorzy warszawscy.

Teatr nie rezygnował jednak z ambitniejszych zamiarów, wracając od czasu do czasu do wypracowanej formuły sceny poezji (Herbert i in.), a także kultywując przez wiele lat obecność w swoim repertuarze największych osiągnięć zespołu, w szczególności spektakli jednoosobowych Henryka Boukołowskiego, którego osobowość artystyczna, umiejętność budzenia żywych emocji i więzi z widzem stała się swego rodzaju marką Adekwatnego. W swoim credo programowym twórcy teatru deklarują: „Przedstawienie traktujemy jako spotkanie, które pozwala na podjęcie dialogu z widzami. Uważamy improwizację za niezbędny element tego dialogu, a grę aktorską traktujemy jako sztukę przekonywania a nie udawania. Do naszego zespołu pragniemy dobierać aktorów, którzy są nie tylko odtwórcami ról, ale ludźmi, którzy traktują swoją pracę jako powołanie”.