Scena Staromiejska

 

ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

telefon +48 22 831 53 93

info@scek.pl strona

www.teatrstaromiejski.pl

dyrektor naczelny Janusz Kłoniecki

dyrektor artystyczny Wojciech Feliksiak

 

 

 

Scena Staromiejska (duża i kameralna) Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej. Do roku 2009 prowadziły tu działalność Teatr Staromiejski i Teatr Sióstr Fijewskich (potem Fundacji Artystycznej Młyn). Od roku 2010 znalazły tu miejsce na spektakle Scena Współczesna (porównaj) i Teatr Unia Niemożliwy (porównaj).

Otwarcie dwóch scen – dużej i kameralnej miało miejsce 6. listopada 2008 roku. Na dużej prezentowany był De-naturat i Głuchoniemoc a na małej – Siostry oraz spektakl Kalimorfa wyreżyserowany przez Marka Kalitę – wszystkie spektakle Fundacji Artystycznej Młyn (porównaj).