Wręczenie Nagrody im. Andrzeja Nardellego

11 grudnia w siedzibie ZASP Julia Łukowiak odebrała Nagrodę im. Andrzeja Nardellego za najlepszy debiut aktorski w teatrach dramatycznych w sezonie 2016/2017. Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP, pod przewodnictwem Krystyny Piasecznej, nagrodziła 26-letnią absolwentkę Akademii Teatralnej w Warszawie za rolę Kasandry w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego w reżyserii Szymona Kaczmarka, na scenie Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze.