Nagroda im. Stefana Treugutta ma 20 lat!

Wkrótce, 22 września w Domu Dziennikarza odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody im. Stefana Treugutta za osiągnięcia w Teatrze Telewizji. Laureatem Nagrody Głównej został Igor Gorzkowski za spektakl Inny świat wg Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Nagrodzony został także wyróżnieniem specjalnym Piotr Wojtowicz za zdjęcia do spektakli W małym dworku, Duet i Powołanie oraz za wcześniejsze dokonania w Teatrze TVP. Laudację na cześć Laureata przedstawi Grzegorz Mrówczyński. Zanim spotkamy się na Gali Treugutta, garść przypomnień z dziejów tej nagrody ustanowionej równo dwadzieścia lat temu.

Nagrodę im. Stefana Treugutta dla twórcy Teatru TV ustanowił Zarząd polskiej sekcji AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych)/ Klubu Krytyki Teatralnej SDRP z myślą o promowaniu wybitnych osiągnięć teatru małego ekranu. Nagroda została ustanowiona za łaskawą zgodą pani prof. Zofii Stefanowskiej-Treuguttowej, wdowy po wybitnym znawcy teatru, autorze [na zdj] niezapomnianych wstępów do spektakli Teatru TV.

Po raz pierwszy wręczono Nagrodę podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. W roku 2001 nagrodę otrzymał Jacek Weksler za promowanie współczesnej dramaturgii polskiej. Nagrodę w formie rzeźby wykonanej przez Wiesława Janasza wręczył podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie red. Henryk Bieniewski.

Od tego czasu laureatami Nagrody, przyznawanej przez Kapitułę pod przewodnictwem Henryka Bieniewskiego, nestora polskiej krytyki teatralnej, b. dyrektora Teatru TV (z udziałem Andrzeja Matula, Wojciecha Majcherka, Zdzisława Pietrasika i Marka Radziwona) zostali kolejno: dwukrotnie Maciej Prus (za reżyserię „Edwarda II” Marlowe’a, 2003, i „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego, 2009), Michał Żebrowski (2002) za kreacje wielkich bohaterów literackich, Maciej Pieprzyca (2004) za spektaklu Fryzjer, Adam Woronowicz (2005) za rolę Mirona B. w spektaklu na podstawie Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz , Ewa Błaszczyk (2007) za rolę Matki w spektaklu Więź Rony Munro w reżyserii Zbigniewa Brzozy.

W latach 2010-2014 wobec drastycznego spadku produkcji spektakli telewizyjnych nagród nie przyznawano. Kapituła wznowiła prace w roku 2014, kiedy pojawiły się oznaki ożywienia produkcji Teatru TVP.

Kapituła pracowała początkowo z udziałem Andrzeja Matula, Zdzisława Pietrasika i Łukasza Maciejewskiego, a od roku 2016 po rezygnacji Andrzeja Matula i wskutek choroby Zdzisława Pietrasika w nowym składzie: Marzena Dobosz, Łukasz Maciejewski, Grzegorz Mrówczyński, Jan Bończa-Szabłowski, pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego i z udziałem Katarzyny Michalik-Jaworskiej (jako sekretarzem Kapituły). W roku 2019 Jana Szabłowskiego, który nie mógł uczestniczyć w pracach jury jako scenarzysta spektaklu kandydującego do nagrody, zastępowała Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska. Od roku 2010 laureaci otrzymywali specjalnie zaprojektowane dyplomy przez wybitnego artystę grafika, Janusza Golika.

Laureatami Nagrody po jej wznowieniu zostali Krzysztof Stroiński (2016) za osiągnięcia aktorskie w Teatrze Telewizji, Wawrzyniec Kostrzewski (2017) za spektakl Walizka wg sztuki Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk.

Kolejną laureatką Nagrody im. Stefana Treugutta została Agnieszka Lipiec-Wróblewska (2018) za reżyserię spektaklu Posprzątane wg Sary Ruhl, a dyplomem specjalnym za osiągnięcia w sztuce montażu została wyróżniona Beata Barciś.

W roku następnym obok laureata nagrody głównej, Roberta Glińskiego za spektakl Biesiada hrabiny Kotłubaj wg Witolda Gombrowicza Kapituła wyróżniła Ewę Dałkowską i Edytę Jungowską za dychotomiczną kreację: pełną pasji, wykluczeń, przeciwności, a finalnie jedności w sztuce Iriny Waśkowskiej Lekcje miłości w reżyserii Rafała Sabary.

W roku 2020 Nagrodę im. Stefana Treugutta „za osiągnięcia w Teatrze Telewizji” wręczono reżyserowi, byłemu rektorowi Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Andrzejowi Strzeleckiemu za spektakl Paradiso. Laureatem Nagrody Specjalnej „za całokształt twórczości” został aktor, reżyser, dyrektor Teatru Narodowego i były rektor stołecznej Akademii Teatralnej prof. Jan Englert. Laudację na cześć laureatów wygłosili Grzegorz Mrówczyński i Tomasz Miłkowski, a rozmowę z laureatami prowadził Grzegorz Wiertnicze. Uroczysty charakter gali dopełnił spektakl zatytułowany „Dwudziestolecie” w wykonaniu studentów Andrzeja Strzeleckiego z Akademii Teatralnej do jego tekstów i z muzyką Marka Stefankiewicza.

[tm]

Leave a Reply