Jan Englert i Andrzej Strzelecki z „Treuguttami”

W sobotę, 15 lutego, w Domu Dziennikarza w Warszawie, zostały wręczone Nagrody im. Stefana Treugutta za osiągnięcia w Teatrze Telewizji, przyznawane przez Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT/Klub Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i Kapitułę Nagrody.

Laureatem Nagrody za sezon 2018/2019 został Andrzej Strzelecki za spektakl „Paradiso”, a Nagrody Specjalnej za całokształt twórczości Jan Englert. Dyplomy honorowe wręczali członkowie Kapituły niemal w pełnym składzie (brakowało nieobecnego z przyczyn niezależnych Łukasza Maciejewskiego): Marzena Dobosz, Jan Bończa-Szabłowski, Grzegorz Mrówczyński i Tomasz Miłkowski (przewodniczący).

Galę rozpoczął spektakl-koncert zatytułowany „Dwódziestolecie” w wykonaniu studentów Andrzeja Strzeleckiego z Akademii Teatralnej do jego tekstów i z muzyką Marka Stefankiewicza. Po laudacjach, które wygłosili Tomasz Miłkowski (dla Jana Englerta) i Grzegorz Mrówczyński (dla Andrzeja Strzeleckiego), spotkanie zwieńczyła rozmowa z Laureatami, która prowadził Grzegorz Ćwiertniewicz (na zdj.).

Uroczystość prowadziła sekretarz Kapituły Nagrody, Katarzyna Michalik-Jaworska. Wśród licznych gości obecny był syn patrona Nagrody, Jan Treugutt. W krótkich wystąpieniach Laureaci podziękowali za nagrody. Jan Englert zastrzegł jednak, że to jeszcze nie jest „całokształt”, co traktujemy jako obietnicę następnych spektakli. Andrzej Strzelecki zaś wyraził zadowolenie, bo dawno już nie dostał żadnej nagrody.

[Na zdj. Nagrodę Specjalną im. Stefana Treugutta odbiera Jan Englert].

Leave a Reply