Irena Jun i Wiesław Komasa zwycięzcami 34. TSTJA

Wczoraj w Teatrze Baj Pomorski zakończyły się 34. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Trzy kapituły ogłosiły swoje werdykty.

Kapituła X Oddziału ZASP – Stowarzyszenie w składzie: Teresa Stępień-Nowicka (Przewodnicząca Sekcji Teatrów Dramatycznych oraz przewodnicząca X Oddziału ZASP – Stowarzyszenie), Anita Nowak i Paweł Adamski po obejrzeniu 10 przedstawień postanowiła wyrazić uznanie za najwybitniejszą kreację aktorską na 34. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora Irenie Jun za spektakl „Matka Makryna” (na zdjęciu).

Kapituła Akredytowanych Dziennikarzy w składzie: Grażyna Rakowicz – TVP Bydgoszcz, Hanna Wittstock – „Gazeta Pomorska”, Tomasz Miłkowski – przewodniczący Kapituły, krytyk teatralny i literacki, redaktor czasopisma „Yorick” pragnie wyrazić swoje uznanie dla Wiesława Komasy za spektakl „Jak się dziwnie wszystko plecie”, w którym czerpiąc z klasyki i odwołując się do tradycji teatru, przypomina nam o odpowiedzialności za słowo, historię i narrację, którymi opisujemy rzeczywistość. Wyróżnienie to ufundowane zostało przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

Kapituła Nagrody Antoniego Słocińskiego w składzie: Wiesław Geras, Tomasz Miłkowski, Zbigniew Lisowski podczas 34. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora wyróżnia Irenę Jun za wierność przesłaniu autora.

Leave a Reply