Ewa Wiśniewska z Nagrodą im. Ireny Solskiej

Nagroda im. Ireny Solskiej, przyznawana przez Klub Krytyki Teatralnej/polska sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej (IATC/AICT), została wręczona 3 grudnia w Domu Aktora laureatce tegorocznej edycji – EWIE WIŚNIEWSKIEJ. Podczas uroczystości w warszawskiej siedzibie ZASP, prezes Klubu, Tomasz Miłkowski przypomniał krótkie dzieje Nagrody, która ustanowiona została w roku 2010 z inicjatywy red. Justyny Hoffman-Wiśniewskiej, długoletniej sekretarz Klubu, z intencją wyróżniania wybitnych osiągnięć polskich aktorek. Jej pierwszą laureatką została Danuta Szaflarska, a w roku ubiegłym laur im. Solskiej odbierała Grażyna Barszczewska.

EWA WIŚNIEWSKA jest ósmą laureatką tej nagrody – w ten sposób został uhonorowany­ jej wszechstronny dorobek artystyczny w teatrze, kinie, telewizji i radiu, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji na deskach Teatru Narodowego.

Po wręczeniu Nagrody rozmowę z Laureatką prowadziła Jagoda Opalińska. Dialog inkrustowały piosenki studentów Akademii Teatralnej (Zuzanna Saporznikow, Marcin Frant, Janusz Godzina [na zdjęciu] i Konrad Szymański), którym towarzyszył przy fortepianie Marek Stefankiewicz. Na zakończenie Ewa Wiśniewska, która podczas rozmowy nie traciła swojego wigoru polemicznego i nie szczędziła uwag krytycznych pod adresem dzisiejszego kształcenia aktorów, podziękowała za wyróżnienie i ciepło skwitowała występy studentów AT.

Leave a Reply