Agata Duda-Gracz z Boyem

W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyło się 17 stycznia uroczyste wręczenie Nagrody im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 2017, którą otrzymała AGATA DUDA-GRACZ.

Prezes polskiej sekcji AICT Tomasz Miłkowski powitał Laureatkę i wszystkich zebranych, dziękując Instytutowi za gościnę i pokrótce przypomniał dzieje Nagrody Boya, która została powołana do istnienia 60 lat temu z inicjatywy Romana Szydłowskiego pod auspicjami Klubu Paryskiego. Jej pierwszym laureatem został Kazimierz Dejmek za pamiętną inscenizację „Święta Winkelrida”, charakterystyczną dla odwilży politycznej w okresie Października 1956.

Wręczenie Nagrody poprzedziła laudacja Jana Bończy-Szabłowskiego, który przywołał przykłady spektakli artystki, silnie oddziałujące na wyobraźnie widzów, a zarazem świadczące o wyjątkowej oryginalności jej języka teatralnego. Laudacja zostanie wkrótce opublikowana w „Yoricku”.

Nagroda ma charakter honorowy, a potwierdza ją dyplom zaprojektowany przez artystę grafika Janusza Golika, w którym znalazła się następująca formuła:

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych/
Polish Section of International Association of Theatre Critics
Klub Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
przyznaje

Nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 2017
AGACIE DUDZIE-GRACZ
za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie reżyserii i scenografii, a w szczególności konsekwentne tworzenie oryginalnego teatru autorskiego”.
Laureatka, dziękując za Nagrodę, swoje wystąpienie poświęciła krytyce teatralnej i jej znaczeniu dla kształtowania oblicza teatru i poszukiwań poszczególnych artystów. Była to niemal laudacja na cześć krytyki, współtworzącej kształty teatru, czasem błądzącej, czasem profetycznej, zawsze jednak ważnej dla artystów, nawet wówczas, kiedy sprawiają wrażenie, że krytyka ich nie dotyczy.

Spotkanie zakończyła rozmowa z Agatą Dudą-Gracz o jej twórczości, którą prowadzili Tomasz Milkowski i Jan Bończa-Szabłowski oraz projekcja fragmentu filmu, rejestrującego instalację artystki w siedzibie Sinfonii Varsovia wg „Sanatorium pod klepsydrą” Brunona Schulza, w której uczestniczyli aktorzy Teatru Żydowskiego – kuratorem tego wydarzenia był Jan Bończa-Szabłowski.

W uroczystości udział wzięło grono członków i sympatyków polskiej sekcji AICT, a także m.in. Emilia Krakowska, laureatka Nagrody im. Ireny Solskiej, Grzegorz Mrówczyński, członek Kapituły Nagrody im. Stefana Treugutta, a także dyrektorka Instytutu Teatralnego Dorota Buchwald.

[fot. Katarzyna Michalik-Jaworska]

Leave a Reply