Boska Komedia w Krakowie

Międzynarodowy festiwal teatralny „Boska Komedia” (5-12 grudnia 2008) zamieni Kraków w wielką scenę. Obok przeglądu spektakli polskich, walczących o tytuł najlepszego przedstawienia ostatniego roku i nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, organizatorzy zapraszają również na spotkanie z teatrem świata – scenami krajów nie- europejskich. Boska Komedia nie mogłaby obejść się bez pierwiastka duchowego – w ponowoczesnym duchu nasze poszukiwania Boga w sztuce (oraz poza nią) skomentuje dla widzów festiwalu jeden z najważniejszych współczesnych filozofów: Jean-Luc Marion.

Boska Komedia jest częścią projektu kulturalnego „6 zmysłów”, zainicjowanego przez Urząd Miasta Krakowa. Dyrektorem artystycznym Boskiej Komedii jest BARTOSZ SZYDŁOWSKI – reżyser teatralny, szef nowohuckiego teatru Łaźnia Nowa, pomysłodawca formuły konkursowej. Do wyboru spektakli, które znalazły się w przeglądzie współczesnego teatru polskiego, zaprosił 28 polskich krytyków teatralnych, dziennikarzy i recenzentów. Dzięki ich wyborom i ocenom na scenach największych krakowskich teatrów zagości w grudniu osiem najlepszych spektakli polskich ubiegłego sezonu. deskach krakowskich teatrów zobaczymy więc w trakcie festiwalu m.in.: „Factory 2” Krystiana Lupy, „Sprawę Dantona” Jana Klaty, „Reportaż o końcu świata” Teatru Wierszalin, „Odpoczywanie” Pawła Passiniego, „Wesele” Anny Augustynowicz czy „Odprawę posłów greckich” M. Zadary, „Lulu” Michała Borczucha, „Był sobie Polak…” Moniki Strzępki.
Decyzją dyrektora artystycznego do konkursu dopuszczone zostały dodatkowo trzy spektakle krakowskich teatrów: „Galgenberg” Agaty Dudy-Gracz, „Othello” Macieja Sobocińskiego oraz „Poważny jak śmierć, zimny jak głaz” Tomasza Obary.
O tym, do kogo trafi statuetka Boskiego Komedianta, zadecyduje niezależne, kilkunastoosobowe, międzynarodowe jury. Nagrody przyznane zostaną w kategoriach: najlepsze przedstawienie /100 000 zł dla zwycięskiego teatru w formie współfinansowania premiery w roku 2009 zaprezentowanej na kolejnej edycji festiwalu/ oraz reżyser, scenograf, kompozytor, aktor, aktorka /po  10000 zł/.

 Oprócz przeglądu polskiej sceny, widzowie Boskiej Komedii otrzymują też niepowtarzalną okazję poznania teatru, realizowanego poza europejskim kręgiem kulturowym. W trakcie festiwalu Kraków gościć będzie przedstawienia z Indii, RPA, Iranu i Kolumbii, wybrane przez dyrektora artystycznego festiwalu Bartosza Szydłowskiego. Egzotyczne, bardziej wystawne od filmów bollywoodzkich hinduskie „Uwiedzenie” łączy muzykę indyjską z estetyką amsterdamskiej dzielnicy czerwonych latarni; kipiące emocjami irańskie „Kwartet – podróż na północ” oraz „Tajemniczy dar” angażują widza w świat, z którym nie zetknął się nigdy wcześniej. Prowokacyjny, zaangażowany społecznie i politycznie spektakl z RPA  „Interracial” prowokuje pytania, które muszą sobie zadać Europejczycy XXI wieku, zaś kolumbijskie „Tęsknię za Alpami” odkrywa przed publicznością perspektywę świata, widzianego w zaskakująco bezpośredni, ale i symboliczny sposób.

 Gościem specjalnym Boskiej Komedii będzie Jean-Luc Marion: uczeń mistrza dekonstrukcji Jacquesa Derridy i szamana marksizmu Luisa Althussera. Nieustanny poszukiwacz Boga, diagnozuje ponowoczesną duchowość i stawia pytania najważniejsze. Jego„Bóg bez bycia” to jedna z najważniejszych współczesnych pozycji filozoficznych. Podczas seminarium otwartego Marion skupi się na analizie „Medytacji” Kartezjusza.

Festiwalowi towarzyszyć będzie także prezentacja scen krakowskich, przedstawienia towarzyszące („Stolik” grupy Karbido, „Utwór sentymentalny na czterech aktorów”, Piotra Cieplaka, „Nic co ludzkie” w reżyserii Ł . Witta-Michałowskiego, P. Ratajczaka, P. Passiniego) oraz produkcje festiwalowe – Akcja Boska – studentów reżyserii PWST, „ID” Marcina Libera oraz „Wszystkie rodzaje śmierci” Pawła Passiniego.

Teatr świata, świat teatru – tylko w Krakowie, tylko podczas Boskiej Komedii.

Więcej informacji o Boskiej Komedii: www.boskakomedia.pl

Leave a Reply