everyman

(ang. = każdy), bohater średniowiecznego moralitetu, reprezentujący ludzkość, pozbawiony cech indywidualnych (m.in. imienia, biografii), jednostka rozdzierana między siłami Dobra i Zła. Do koncepcji e. zwrócili się artyści XX w., m.in. Franz Kafka (bohater Procesu, Józef K., symbolizujący Każdego, zagrożonego przez wrogi mu świat), Samuel Beckett (bohaterowie Czekając na Godota reprezentują ludzi wystawionych na pokutę daremnego czekania na odmianę losu), Tadeusz Różewicz (patrz: Bohater w Kartotece).