EPEJSODION

(gr. epeisodios = poboczny), część dialogowa w antycznej tragedii greckiej, odpowiednik aktu w nowożytnym dramacie.