DRUGI PLAN W DRAMACIE

kategoria estetyki teatralnej Georgija >Towstonogowa (1913-1989), wybitnego reżysera rosyjskiego, w którego realizacjach scenicznych „pod powierzchnią” toczącego się na scenie dialogu toczył się początkowo niewidoczny, ale ważniejszy tor akcji, niewerbalizowany w dialogu. Metodą ujawniania d.p.w.d. posługiwał się Towstonogow podczas prób analitycznych, a następnie w inscenizacjach dramatów Antoniego >Czechowa.