DRAMATYZACJA

1. poddanie tekstu literackiego zabiegom adaptacyjnym na użytek sceny, polegające przede wszystkim na zastosowaniu dialogu (por. adaptacja(łac. adaptare = przystosowywać), przystosowanie utworu li... More teatralna); 2. opracowanie jakiegoś tematu literackiego w formie dramatu(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj... More.