dokumentacja teatralna

zespół świadectw, składających się na zapis spektaklu: egzemplarz reżyserski (por.: partytura), projekty scenograficzne, ścieżka dźwiękowa, dokumentacja fotograficzna, zapis wideo, recenzje.