czas teatralny

podstawowa kategoria sztuki widowiskowej (obok przestrzeni). Szczególną cechą widowiska jest jego naoczność i upływ czasu, zazwyczaj niezgodny z fizycznym odcinkiem czasu; widowisko ukazuje zazwyczaj znacznie dłuższy wycinek niż upływ czasu rzeczywistego. Czasami, dla celów analizy spektaklu, odróżnia się czas sceniczny (rzeczywisty, w którym realnie odbywa się przedstawienie) od teatralnego, który obejmuje czas akcji widowiska.