Cyrk Olimpijski

cyrk Franconich w Paryżu (1805-1843) przeznaczony dla 4 tysięcy widzów. Scena stanowiła połączenie sceny włoskiej z areną, co umożliwiało wystawianie oprócz widowisk cyrkowych także dram pantomimicznych; główną atrakcję tych dram stanowiły niezwykłe elekty iluzjonistyczne, w których lubował się teatr romantyczny („Zdobycie Bastylii”). Pokazywano tu trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, burze morskie. Adam Mickiewicz uważał c.o. za idealną przestrzeń do realizacji dramatów romantycznych.