Comedie Francaise

Komedia Francuska, najstarsza scena francuska, pełniąca rolę teatru narodowego, utworzona na polecenie Ludwika XIV (1680). Teatr ten jest stowarzyszeniem aktorów, które działa na podstawie statutów i porozumienia z 1804 roku (potwierdzonego dekretem Napoleona, 1814). Trzon repertuaru teatru stanowi klasyczna dramaturgia(gr. dramatourgia), 1. twórczość dramatyczna, ogół utwo... francuska (Molier, Corneille(1606-1684), dramaturg francuski, mistrz tragedii klasycyzmu..., Racine, Musset, Hugo).