Cafe Cino

pierwszy nowojorski teatr zaliczany do nurtu off-off-Broadway, który działał w kawiarni artystycznej Joe’a Cino (1958-68). C.C. udostępniał awangardową dramaturgię europejską (Jean Genet, Eugene Ionesco, Harold Pinter), a także popularyzował amerykańską dramaturgię niekomercyjną młodszego pokolenia, m.in. „The Madness of Lady Bright” Lanforda Wilsona (205 przedstawień).