budynek teatralny

zmienna historycznie budowla, przeznaczona do prezentacji widowisk. Formy rozwiązań architektonicznych ulegały głębokim zmianom, poczynając od plenerowej zabudowy amfiteatralnej po współczesne rozwiązania, umożliwiające zmienną organizację pola gry i widowni. W Polsce do wieku XVII można mówić o salach teatralnych w rezydencjach królewskich; jedną z pierwszych takich scen urządzono w Zamku Ujazdowskim w Warszawie z okazji zaślubin Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną (1577). Za panowania Władysława IV na Zamku Warszawskim urządzono jedną z największych w Europie sal teatralnych. Pierwszy budynek teatru publicznego wystawiony w stolicy w 1748 – stał na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej (na inauguracji grali aktorzy włoscy).