Barrault Jean-Louis

(1910-1994), jeden z najwybitniejszych aktorów i reżyserów francuskich, wykorzystujący w swojej sztuce technikę pantomimy, zbliżony do surrealistów. Wielki sukces odniósł w roli mima Debureau w filmie Komedianci (1945), uważanym za szczytowe osiągnięcie francuskiego kina poetyckiego. Jako reżyser zasłynął inscenizacjami dramatów Claudela, a także adaptacją Procesu Kafki (1947) i widowiskiem Rabelais (1968), które zapoczątkowało cykl jego teatralnych wizerunków wybitnych myślicieli i pisarzy (poświęconych m.in. Alfredowi Jarry’emu, Friedrichowi Nietzschemu). Organizator życia teatralnego, m.in. sezonów Teatru Narodów.