Bardini Aleksander

(1913-1995), polski aktor, reżyser, dyrektor teatru, pedagog. Do historii teatru przeszła jego inscenizacja Dziadów (1955), będąca objawem przedpaździernikowej odwilży – po raz pierwszy od lat cenzura zezwoliła na wystawienie dramatu Mickiewicza. Do osiągnięć reżyserskich B. należą takie spektakle, jak Miarka za miarkę Szekspira (1965), Barbarzyńcy Maksyma Gorkiego (1976). Często reżyserował w teatrach operowych, także za granicą. Od 1949 był wykładowcą warszawskiej PWST. Wywierał znaczny wpływ na życie teatralne, w tym na poziom wykonawczy piosenki aktorskiej; prowadził cykl programów telewizyjnych z udziałem młodzieży, poświęcony muzycznej kulturze scenicznej.