Barba Eugenio

(ur. 1926), norweski reżyser i teoretyk teatru włoskiego pochodzenia; wykształcenie teatralne zdobywał w Polsce, początkowo w warszawskiej PWST, potem u boku >Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów, którego stał się wielkim propagatorem. W założonym przez siebie w Norwegii Odin Teatret (1964), potem działającego w Danii, w Holstebro, nawiązywał do koncepcji teatru ubogiego Jerzego Grotowskiego, realizując m.in. Ornitofile (1965) i Ferai (1969). Z czasem stał się wyznawcą idei tzw. trzeciego teatru, który jest wspólnotą ludzi poszukujących odmiennego od panującego modelu życia, budującego autentyczne więzi międzyludzkie. B. jest także autorem książek poświęconych teatrowi, w tym Jerzemu Grotowskiemu, m.in. Ziemia popiołów i diamentów (2001). Blisko współpracuje z Instytutem Grotowskiego. Laureat Thalia Prize, przyznawanej przez IATC/AICT (2014).