artysta teatru

twórca teatralny w szerokim tego słowa znaczeniu. Widowisko teatralne wymaga bowiem współdziałania wielu twórców, reprezentujących różne dziedziny sztuki (muzyka, plastyka, reżysera, oświetleniowca i, oczywiście, aktora).