apart

(fr. a part), inaczej: monolog lub zwrot na stronie; wypowiedź postaci scenicznej w obecności innych postaci, której one nie słyszą; konwencjonalne założenie o możliwości bezpośredniego komunikowania się postaci scenicznej z widzami w obecności innych postaci, ale z czasowym zawieszeniem ich zdolności obserwacji świata scenicznego. Konwencja stosowana już w komediach Arystofanesa, np.