antreprener

(fr. entreprener) dawniej: organizator (lub właściciel) teatru, m.in.  (patrz:) Wojciech Bogusławski, Ludwik Osiński. Dzisiaj jego miejsce zajął (por.) producent teatralny. Żelazną zasadę, jaką kierowali się a. sformułował Wojciech Bogusławski: „Najpierwszym i koniecznym każdego publicznego widowiska przedsiębiorcy staraniem być powinno podobać się publiczności. Nierozsądkiem przeto byłoby wystawiać onej takie dzieła, które nudząc ją odstręczają od teatru, a tym samym stają się przyczyną jego upadku”.