alt

(wł. alto = wysoki, głęboki), niski głos żeński (lub chłopięcy) – niższy od sopranu i mezzosopranu.