agon tragiczny

konkurs dramatyczno-teatralny w starożytnych Atenach, w którym uczestniczyło trzech tragików. Przedstawiali oni w czwartym, piątym i szóstym dniu Wielkich Dionizjów tzw. tetralogie (trzy tragedie i jeden dramat satyrowygatunek dramatu uprawiany w starożytnej Grecji - czwarty, o... More), spektakle przygotowane pod ich nadzorem, często także z ich udziałem.