adaptacja telewizyjna

przystosowanie dramatu(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj... (lub innego utworu literackiego) do specyficznych wymogów techniki telewizyjnej, np. adaptacja(łac. adaptare = przystosowywać), przystosowanie utworu li... powieści Cóż za pomysł, tato Williama Saroyana dokonana przez Jerzego Gruzę (Dobranoc, tato!, 1961), adaptacja Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – przygotowana przez Adama Hanuszkiewicza (1970-71) w formie serialu dla Teatru TV, adaptacja Snu srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego – autorstwa Arkadiusza Nazara (1995). Odmianą a.t. jest przeniesienie spektaklu teatralnego na mały ekran dla potrzeb Teatru TV, np. słynny spektakl Konrada Swinarskiego – Dziady Adama Mickiewicza, zrealizowany w Starym Teatrze w Krakowie, przeniesiony przez Laco Adamika (1983).