Term Category: Instytucja

AICT (IACT)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Association Internationale des Critiques du Théâtre, International Association of Theatre Critics), organizacja skupiająca krytyków i teoretyków teatru afiliowana przy UNESCO. Stowarzyszenie powstało początkowo jako forum dyskusyjne przy paryskim (patrz:) Teatrze Narodów (1956), w późniejszym okresie przekształciłoCzytaj dalej

Akademia Ruchu

początkowo studencka grupa teatralna, utworzona w 1973 z inicjatywy plastyka i historyka sztuki, Wojciecha Krukowskiego; w pierwszym okresie działania A.R. koncentrowała się na poszukiwaniu nowych form ekspresji ruchowej, wykraczając poza tradycyjne granice pantomimy i łamiąc fabularny tok narracji, m.in. wCzytaj dalej

Berliner Ensemble

teatr założony w Berlinie (1949) przez >Bertolta Brechta i jego żonę, wybitną aktorkę, >Helenę Weigel, w latach 50. uznawany za jedną z czołowych scen na świecie, cenioną za dokonania artystyczne i myśl teoretyczną. Teatr realizował przed wszystkim dzieła Brechta –Czytaj dalej

Bread and Puppet Theatre

awangardowy teatr amerykański utworzony w Nowym Jorku (1961), pod kierunkiem rzeźbiarza Petera Schumanna (ur. 1934 na Dolnym Śląsku). Głównym założeniem artystycznym zespołu było przezwyciężenie podziału na sztukę i życie (stąd nazwa teatru – Chleb i Lalka – interpretowana dosłownie: aktorzyCzytaj dalej

Cafe Cino

pierwszy nowojorski teatr zaliczany do nurtu off-off-Broadway, który działał w kawiarni artystycznej Joe’a Cino (1958-68). C.C. udostępniał awangardową dramaturgię europejską (Jean Genet, Eugene Ionesco, Harold Pinter), a także popularyzował amerykańską dramaturgię niekomercyjną młodszego pokolenia, m.in. „The Madness of Lady Bright”Czytaj dalej

Comedie Francaise

Komedia Francuska, najstarsza scena francuska, pełniąca rolę teatru narodowego, utworzona na polecenie Ludwika XIV (1680). Teatr ten jest stowarzyszeniem aktorów, które działa na podstawie statutów i porozumienia z 1804 roku (potwierdzonego dekretem Napoleona, 1814). Trzon repertuaru teatru stanowi klasyczna dramaturgiaCzytaj dalej

Cricot 2

awangardowy teatr krakowskich plastyków, zawiązany przez Marię Jaremę i Tadeusza Kantora, kierownika, reżysera, scenografa, autora scenariuszy i swoistego guru sceny (1956-1992). Zespół nawiązywał do międzywojennego Teatru Artystów Cricot, który tworzyli malarze należący do Grupy Krakowskiej. Cricot 2 zainaugurował działalność premierąCzytaj dalej

Cyrk Olimpijski

cyrk Franconich w Paryżu (1805-1843) przeznaczony dla 4 tysięcy widzów. Scena stanowiła połączenie sceny włoskiej z areną, co umożliwiało wystawianie oprócz widowisk cyrkowych także dram pantomimicznych; główną atrakcję tych dram stanowiły niezwykłe elekty iluzjonistyczne, w których lubował się teatr romantycznyCzytaj dalej

Dialog, miesięcznik

pismo poświęcone dramaturgii współczesnej założone w roku 1956 jako jedna z oznak zmiany polityki kulturalnej i zerwania z cenzuralnym reżimem pierwszej połowy lat 50.; przez wiele lat redaktorem D. był Adam Tarn (do wydarzeń marcowych 1968), następnie pismo redagowali: StanisławCzytaj dalej

DUDEK, KABARET

jeden z czołowych powojennych kabaretów w Polsce, nawiązujący do tradycji kabaretów berlińskich, którego organizatorem i reżyserem był Edward Dziewoński (noszący w środowisku aktorskim przezwisko Dudek), a do grona najbliższych współpracowników należeli: Wojciech Młynarski (teksty) oraz Irena Kwiatkowska, Wiesław Gołas, WiesławCzytaj dalej