Kategoria: Yorick nr 64 (listopad 2019) – wydanie specjalne

Przegląd Teatralny i Literacki ISSN 2080-9980
Wydanie specjalne dedykowane Alinie KIETRYS pod redakcją Katarzyny Michalik-Jaworskiej