Kategoria: Wirtualny fotel

Rozmowy o sztuce

Wirtualny fotel, Yorick

„Widzieć jasno w zachwyceniu”… w kręgu prac artystów, związanych z Galerią Miejską w Mosinie

 Tytułowa fraza, zaczerpnięta z pisarstwa Jana Błońskiego, wybitnego interpretatora Proustowskich czasów poszukiwanych i odnalezionych lub może odnajdywanych – demaskuje przeżycia odbiorcy sztuki, który ma prawo traktować dzieło jak palimpsest, odnajdując pod tekstem widocznym, tekst poprzedni, będący źródłem nietłumionych emocji, tekstCzytaj dalej

Wirtualny fotel, Yorick

W stronę autobiografii… Anny Lejby portrety zwielokrotnione w malarstwie i tkaninie

Powtarzając, za współczesnym teoretykiem i historykiem sztuki, Ernstem Gombrichem, paradoksalne, zabarwione pewną nutą kokieterii stwierdzenie, że „Nie ma w istocie czegoś takiego jak sztuka – istnieją tylko artyści.”1 – należałoby docenić znaczenie ukrytego w dziele wizerunku, portretu psychologicznego autora. ZnaczenieCzytaj dalej

Wirtualny fotel, Yorick

Od malarskich, polifonicznych wizji ku sztuce minimalistycznej

Rozważania na marginesie scenograficznych interpretacji „Pułapki” Tadeusza Różewicza) Małgorzaty Dorny: Z perspektywy krytyka Interesuje mnie związek realizacji scenograficznych i współczesnego malarstwa polskiego, a szczególnie owa specyficzna sytuacja, kiedy to malarz projektuje oprawę plastyczną spektaklu. Inspiracji dostarczyła mi myśl Marana Kołodzieja,Czytaj dalej