Kategoria: Bogusławskiego

nullZarząd ustanowił nową Nagrodę im. Wojciecha Bogusławskiego za
publikację książkową. Nagrodę można otrzymać tylko raz w życiu. W
pierwszym roku po ustanowieniu Nagrody jej dysponentem byli Zarząd.
Zgodnie z przyjętym regulaminem począwszy od drugiej edycji Nagrody
przewodniczącym jury z urzędu jest laureat nagrody z roku poprzedniego,
a w skład jury-kapituły wchodzą kolejni laureaci nagrody.