Kategoria: Kwartał w Teatrze, Jesień 2015

Dodatek specjalny Yoricka – przegląd zapowiedzi wydarzeń teatralnych jesienią 2015 roku pod redakcją Ewy Sośnickiej-Wojciechowskiej.