Wzajemność – rusza 12 października

Konferencja prasowa projektu WZAJEMNOŚĆ odbyła się w Teatrze Powszechnym. Na pytania dziennikarzy odpowiadali przedstawiciele Urzędu Miasta, Mecenasa, partnerów projektu oraz artyści i autorzy wydarzeń. Konferencja przekształciła się w ciekawą, merytoryczną rozmowę o problemach poruszanych w projekcie i stała się tym samym otwarciem dyskusji o wzajemności.

Więcej informacji: http://www.totudruk.home.pl/aktywni/wzajemnosc.html, fot. Krzysztof Żuczkowski

Orędzie ZASP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz skierował życzenia do członków Związku wraz z Posłaniem na Dzień Teatru 2011, które na prośbę Zarządu ZASP napisał Stanisław Brejdygant, aktor, reżyser i pisarz.

 

Czytaj dalej

Nowi członkowie

Zarząd informuje, że podwoje klubu pozostają otwarte dla dziennikarzy, którzy czynnie uprawiają zawód recenzenta (bez względu na przynależność lub brak przynależności do którejkolwiek organizacji dziennikarskiej), a także badaczy teatru. Informacji w tej sprawie udzielają członkowie Zarządu.

Składki

Potrzeba gromadzenia środków na podstawowe prace biurowe podyktowała decyzję o wprowadzeniu koleżeńskiej składki członkowskiej w podstawowej wysokości 30 zł (z wdzięcznością będą przyjmowane wyższe wpłaty). Wpłat można dokonywać na ręce pani Marii Lisowskiej w siedzibie Stowarzyszenia lub podczas spotkań klubowych. Jednocześnie Zarząd postanowił, że opłacenie składki rocznej będzie warunkiem otrzymania rocznej legitymacji AICT, która uprawnia praktycznie na całym świecie do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych wstępów do teatru.

Staże zagraniczne

Wiadomości o planowanych stażach zagranicznych i kontakty w tej sprawie można znaleźć na stronie Aktualności. Staże to jedna z najstarszych form działalności AICT – organizowane są z okazji  ważnych festiwali teatralnych. Uczestnicy tych warsztatów biorą udział w dyskusjach o przedstawieniach, które prowadzą wybitni krytycy i teoretycy. Dyskusje odbywają się w języku angielskim i francuskim – oficjalnych językach stowarzyszeń międzynarodowych.