Kategoria: AICT

AICT, Kronika

Zarząd KKT (kadencja 2017-2021)

Ukonstytuował się Zarząd Klubu nowej kadencji (2017-2021) na swoim pierwszym posiedzeniu 11 lutego w następującym składzie: Prezes – Tomasz Miłkowski. Wiceprezesi – Bożena Frankowska, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Konrad Szczebiot, Sekretarz – Katarzyna Michalik-Jaworska, Skarbniczka – Marzena Dobosz, Członkowie – Alina Kietrys,Czytaj dalej

Kronika

Sprawozdanie z działalności Klubu Krytyki Teatralnej AICT w latach 2009-2012

Od 29 stycznia 2009 do października 2012 Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej, pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego, działał w składzie: Joanna Biegalska, Henryk Bieniewski, Bożena Frankowska – wiceprzewodnicząca, Grzegorz Konat, Jadwiga Opalińska – wiceprzewodnicząca, Agnieszka Pudlis, Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska, Justyna Hofman-Wiśniewska – sekretarz.Czytaj dalej

Aktualne dane

Orędzie ZASP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz skierował życzenia do członków Związku wraz z Posłaniem na Dzień Teatru 2011, które na prośbę Zarządu ZASP napisał Stanisław Brejdygant, aktor, reżyser i pisarz.  

Kronika

Informacje członkowskie

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy składają koleżance Annie Mazerant-Leszkowskiej członkowie polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Krystyna Kotowicz, nasza koleżanka, prezes honorowy Klubu i prezes Fundacji im. Bechczyc-Rudnickiej w Lublinie. Wspomnienie oCzytaj dalej

Kronika

INNE

prezes KKT wystosował listy gratulacje z okazji jubileuszy i zakończenia kadencji do: Adama Hanuszkiewicza, Mieczysława Marszyckiego, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego, Ignacego Gogolewskiego, Andrzeja Łapickiego, Zbigniewa Zapasiewicza. odnotowaliśmy przyjęcia do KKT nowych członków w młodszym pokoleniu, a także wznowienie aktywności klubowejCzytaj dalej

Kronika

Sesje, panele, spotkania

  sesja Norwidowska podczas krakowskiego Festiwalu „Uroda słowa” – referaty przedstawili Jadwiga Opalińska o metaforze teatralnej Norwida, Justyna Hofman-Wiśniewska o Brauna inscenizacjach tetaralnych Norwida i Tomasz Miłkowski o koncepcji teatru Norwida (14 października 2006) panel poświęcony teatrowi jednego aktora wCzytaj dalej

Aktualne dane

Nowi członkowie

Zarząd informuje, że podwoje klubu pozostają otwarte dla dziennikarzy, którzy czynnie uprawiają zawód recenzenta (bez względu na przynależność lub brak przynależności do którejkolwiek organizacji dziennikarskiej), a także badaczy teatru. Informacji w tej sprawie udzielają członkowie Zarządu.