Kategoria: AICT

AICT, Kronika

Zarząd KKT (kadencja 2017-2021)

Ukonstytuował się Zarząd Klubu nowej kadencji (2017-2021) na swoim pierwszym posiedzeniu 11 lutego w następującym składzie: Prezes – Tomasz Miłkowski. Wiceprezesi – Bożena Frankowska, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Konrad Szczebiot, Sekretarz – Katarzyna Michalik-Jaworska, Skarbniczka – Marzena Dobosz, Członkowie – Alina Kietrys,Czytaj dalej

Kronika

Sprawozdanie z działalności Klubu Krytyki Teatralnej AICT w latach 2009-2012

Od 29 stycznia 2009 do października 2012 Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej, pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego, działał w składzie: Joanna Biegalska, Henryk Bieniewski, Bożena Frankowska – wiceprzewodnicząca, Grzegorz Konat, Jadwiga Opalińska – wiceprzewodnicząca, Agnieszka Pudlis, Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska, Justyna Hofman-Wiśniewska – sekretarz.Czytaj dalej

Aktualne dane

Orędzie ZASP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz skierował życzenia do członków Związku wraz z Posłaniem na Dzień Teatru 2011, które na prośbę Zarządu ZASP napisał Stanisław Brejdygant, aktor, reżyser i pisarz.  

Kronika

Informacje członkowskie

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy składają koleżance Annie Mazerant-Leszkowskiej członkowie polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Krystyna Kotowicz, nasza koleżanka, prezes honorowy Klubu i prezes Fundacji im. Bechczyc-Rudnickiej w Lublinie. Wspomnienie oCzytaj dalej

Kronika

INNE

prezes KKT wystosował listy gratulacje z okazji jubileuszy i zakończenia kadencji do: Adama Hanuszkiewicza, Mieczysława Marszyckiego, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego, Ignacego Gogolewskiego, Andrzeja Łapickiego, Zbigniewa Zapasiewicza. odnotowaliśmy przyjęcia do KKT nowych członków w młodszym pokoleniu, a także wznowienie aktywności klubowejCzytaj dalej

Kronika

Sesje, panele, spotkania

  sesja Norwidowska podczas krakowskiego Festiwalu „Uroda słowa” – referaty przedstawili Jadwiga Opalińska o metaforze teatralnej Norwida, Justyna Hofman-Wiśniewska o Brauna inscenizacjach tetaralnych Norwida i Tomasz Miłkowski o koncepcji teatru Norwida (14 października 2006) panel poświęcony teatrowi jednego aktora wCzytaj dalej

Aktualne dane

Nowi członkowie

Zarząd informuje, że podwoje klubu pozostają otwarte dla dziennikarzy, którzy czynnie uprawiają zawód recenzenta (bez względu na przynależność lub brak przynależności do którejkolwiek organizacji dziennikarskiej), a także badaczy teatru. Informacji w tej sprawie udzielają członkowie Zarządu.

Aktualne dane

Składki

Potrzeba gromadzenia środków na podstawowe prace biurowe podyktowała decyzję o wprowadzeniu koleżeńskiej składki członkowskiej w podstawowej wysokości 30 zł (z wdzięcznością będą przyjmowane wyższe wpłaty). Wpłat można dokonywać na ręce pani Marii Lisowskiej w siedzibie Stowarzyszenia lub podczas spotkań klubowych.Czytaj dalej

Aktualne dane

Staże zagraniczne

Wiadomości o planowanych stażach zagranicznych i kontakty w tej sprawie można znaleźć na stronie Aktualności. Staże to jedna z najstarszych form działalności AICT – organizowane są z okazji  ważnych festiwali teatralnych. Uczestnicy tych warsztatów biorą udział w dyskusjach o przedstawieniach,Czytaj dalej

Aktualne dane

Aktualne dane o stanie osobowym

Zgodnie z raportem Skarbnika, Stowarzyszenia przedstawionym na międzynarodowym Kongresie w Montrealu w skład AICT wchodzi aktualnie ok. 2086 krytyków i teoretyków teatralnych skupionych w 39 sekcjach krajowych (liczba członków sekcji litewskiej nie została określona) i kilkunastu członków indywidualnych.