Kategoria: AICT

AICT, Aktualności, Kronika

Sprawozdanie z działalności Klubu Krytyki Teatralnej/ sekcji polskiej AICT w roku 2018

ZARZĄD KLUBU w składzie: Prezes – Tomasz Miłkowski. Wiceprezesi – Bożena Frankowska, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Konrad Szczebiot, Sekretarz – Katarzyna Michalik-Jaworska, Skarbniczka – Marzena Dobosz, Członkowie – Alina Kietrys, Jan Bończa-Szabłowski zbierał się w roku 2018 pięciokrotnie (3 lutego, 29 marca,Czytaj dalej

AICT, Kronika

Zarząd KKT (kadencja 2017-2021)

Ukonstytuował się Zarząd Klubu nowej kadencji (2017-2021) na swoim pierwszym posiedzeniu 11 lutego w następującym składzie: Prezes – Tomasz Miłkowski. Wiceprezesi – Bożena Frankowska, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Konrad Szczebiot, Sekretarz – Katarzyna Michalik-Jaworska, Skarbniczka – Marzena Dobosz, Członkowie – Alina Kietrys,Czytaj dalej

Kronika

Sprawozdanie z działalności Klubu Krytyki Teatralnej AICT w latach 2009-2012

Od 29 stycznia 2009 do października 2012 Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej, pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego, działał w składzie: Joanna Biegalska, Henryk Bieniewski, Bożena Frankowska – wiceprzewodnicząca, Grzegorz Konat, Jadwiga Opalińska – wiceprzewodnicząca, Agnieszka Pudlis, Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska, Justyna Hofman-Wiśniewska – sekretarz.Czytaj dalej

Aktualne dane

Orędzie ZASP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz skierował życzenia do członków Związku wraz z Posłaniem na Dzień Teatru 2011, które na prośbę Zarządu ZASP napisał Stanisław Brejdygant, aktor, reżyser i pisarz.  

Kronika

Informacje członkowskie

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy składają koleżance Annie Mazerant-Leszkowskiej członkowie polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Krystyna Kotowicz, nasza koleżanka, prezes honorowy Klubu i prezes Fundacji im. Bechczyc-Rudnickiej w Lublinie. Wspomnienie oCzytaj dalej

Kronika

INNE

prezes KKT wystosował listy gratulacje z okazji jubileuszy i zakończenia kadencji do: Adama Hanuszkiewicza, Mieczysława Marszyckiego, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego, Ignacego Gogolewskiego, Andrzeja Łapickiego, Zbigniewa Zapasiewicza. odnotowaliśmy przyjęcia do KKT nowych członków w młodszym pokoleniu, a także wznowienie aktywności klubowejCzytaj dalej