Nagrody im. Norwida – Dzieło Życia dla ADAMA MYJAKA

Jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog – Adam MYJAK – odbierze tegoroczną Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło Życia”. Laureat jest wieloletnim i cenionym rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znany między innymi z Kwadrygi na Teatrze Wielkim w Warszawie oraz pomnika Homo Homini w Kielcach.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida przyznawaną za wybitne dzieło bądź kreację, artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu ustanowił Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 29 października 2001 roku. Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na ręce którego wpływają kandydatury do Nagrody, powołuje cztery Kapituły, w skład których wchodzą przedstawiciele twórców i instytucji kultury, autorytety w swojej dziedzinie oraz radni z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kapituły wyłaniają 12 nominowanych (po 3 twórców w każdej dziedzinie sztuki), a następnie na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu urodzin Poety – 24 września, ogłaszają nazwiska 4 laureatów.

W 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz pierwszy, obok Nagród w dziedzinie: literatura, teatr, muzyka i sztuki plastyczne, przyznał nagrodę specjalną „Dzieło życia” za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

W tym roku Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida przyznane zostaną po raz 18. Laureaci, oprócz statuetki, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku Nagrody „Dzieło Życia” – 25 tys. zł. Nominowani uhonorowani zostaną medalami pamiątkowymi.

W skład Kapituły Nagrody „Dzieło życia” wchodzili w tym roku przedstawiciele kapituł Norwidowskich z czterech dziedzin sztuki oraz przedstawiciel sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • Helena Cichocka – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, filolog klasyczny, bizantynistka (Kapituła Muzyczna),
  • Krzysztof Masłoń – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki (Kapituła Literacka),
  • Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki (Kapituła Teatralna),
  • Krzysztof Skolimowski – radny województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów,
  • Stanisław Wieczorek (przewodniczący kapituły) – malarz, grafik, rysownik i projektant wystaw, książek i innych obiektów, wykładowca akademicki (Kapituła Plastyczna).

[Na zdj. obrady Kapituły „Dzieło Życia”/ mat. Nagrody Norwida]

Dodaj komentarz