VI edycja konkursu zakończona

Na Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na Recenzje Teatralne dla Młodych Krytyków Teatralnych w tym roku wpłynęło 51 prac 17 autorów z całej Polski, którzy oceniali najciekawsze osiągnięcia polskiego teatru.

Patron konkursu profesor Andrzej Żurowski zmarł sześć lat temu. Pomysł konkursu dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego jest naturalnym wyrazem doceniania dorobku profesora, historyka teatru, krytyka teatralnego, znawcy twórczości Szekspira, który z Trójmiastem, Wybrzeżem związana była przez całe życie, a w Gdyni mieszkał do śmierci. Organizatorami Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego są Prezydent miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Klub Krytyki Teatralnej – Polska Sekcja IATC/AICT i Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Z dotychczasowych doświadczeń konkursu wynika, że idea stworzenia takiego forum dla młodych krytyków teatralnych w Gdyni przy Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port była ze wszech miar pożyteczna i przyniosła bardzo ciekawe rezultaty. Pojawiała się dzięki temu konkursowi twórcza grupa młodych krytyków, obecnych przede wszystkim w mediach społecznościowych, publikująca ważne i profesjonalne teksty recenzji teatralnych, którym coraz trudniej znaleźć właściwe miejsce w tradycyjnych mediach. Pojawiły się też nowe blogi teatralne krytyków startujących w tym konkursie, tworzące znaczącą przestrzeń do dyskusji nad kondycją współczesnego polskiego teatru.

Przysłane na konkurs recenzje spełniły warunki określone w regulaminie konkursu. Kapituła konkursu w składzie: prof. Bożena Frankowska – teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, pisarz, krytyk artystyczny, Maciej Prus – reżyser i dr Tomasz Miłkowski – wiceprezydent AICT obradować będzie w Warszawie 15 kwietnia.

Do finału zakwalifikowane zostaną recenzje pięciu młodych krytyków. Laureatów będzie dwóch. Jeden otrzyma nagrodę Prezydenta miasta Gdyni, a drugi – Marszałka Województwa Pomorskiego. Wręczenie nagród zaplanowano w ostatnim dniu Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port 2019 w Gdyni .Uroczysta gala i wręczenie nagród odbędzie się 26 maja w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza.

Sekretarz konkursu Alina Kietrys

Dodaj komentarz