Sprawozdanie z działalności Klubu Krytyki Teatralnej/ sekcji polskiej AICT w roku 2018

ZARZĄD KLUBU

w składzie: Prezes – Tomasz Miłkowski. Wiceprezesi – Bożena Frankowska, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Konrad Szczebiot, Sekretarz – Katarzyna Michalik-Jaworska, Skarbniczka – Marzena Dobosz, Członkowie – Alina Kietrys, Jan Bończa-Szabłowski zbierał się w roku 2018 pięciokrotnie (3 lutego, 29 marca, 12 maja, 29 września i 8 grudnia).

* Zarząd zaakceptował aplikacje nowych członków, którymi zostali: Katarzyna Dzierzbicka, Wiesław Kowalski i Leszek Pułka. Do polskiej sekcji AICT dołączyła także Kamila Łapicka, laureatka trzeciej edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego (2016)

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

* ExCom: 27 kwietnia w Krajowej (Rumunia) odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego AICT/IATC. KKT reprezentował Konrad Szczebiot, który uczestniczył również w sesji szekspirologicznej.

* Tomasz Miłkowski na zaproszenie organizatorów uczestniczył w festiwalach teatralnych MARIA w Kijowie (października) i Thespis w Kilonii (listopad), gdzie przedstawił panoramę teatru jednego aktora w Polsce .

* Ukazało się 17. wydanie półrocznika AICT/IACT „Critical Stages” pod redakcją prof. Savasa Patsalidisa (Grecja). Tematem sekcji specjalnej wydania są związki teatru i medycyny. W dziale „National Reports” o polskim teatrze pisze Tomasz Miłkowski, The Polish Theatre Looks at the Hands of the Authorities. Raport w polskim przekładzie ukazał się w „Yoricku” (nr 58).

* Od 12 do 20 października trwał XXV Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek w toruńskim teatrze „Baj Pomorski”. W pracach jury uczestniczyła Marzena Dobosz i Wiesław Kowalski.

* Wśród selekcjonerów tegorocznej edycji Europejskiej Nagrody Teatralne – Nowa Teatralna Rzeczywistość znaleźli się Tomasz Miłkowski i Konrad Szczebiot.

* od 13 do 17 listopada w Sankt Petersburgu trwała Premio Europa, podczas której odbył się Kongres AICT. Z ramienia polskiej sekcji w wydarzeniach tych uczestniczyli: Katarzyna Michalik-Jaworska, Andrzej Moskwin, Tomasz Domagała (wziął czynny udział także w forum polsko-rosyjskim) i Dawid Mlekicki. Jednym z laureatów nagrody New Theatrical Reality został Jan Klata. Wśród obecnych na Kongresie zabrakło (z powodu choroby) ustępującego członka Komitetu Wykonawczego Konrada Szczebiota.

KONKURSY, NAGRODY

NAGRODA AICT IM. BOYA ZA ROK 2017

Zarząd przyznał Nagrodę im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ‘2017 za wybitne osiągnięcia inscenizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem autorskich wystawień klasyki, AGACIE DUDZIE-GRACZ. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 17 stycznia 2018 w Instytucie Teatralnym, poprzedzone laudacją Jana Bończy-Szabłowskiego. Nagrodę wręczył Tomasz Miłkowski, który wraz z Janem Bończą-Szabłowskim poprowadził rozmowę z Laureatką.

NAGRODA IM. BOYA ZA ROK 2018

Zarząd przyznał doroczną Nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya KRYSTYNIE JANDZIE za wybitne osiągnięcia artystyczne, w tym w szczególności w sztuce monodramu. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 22 września Domu Dziennikarza w Warszawie. Po laudacji Tomasza Miłkowskiego z Laureatką rozmawiał Łukasz Maciejewski. Uroczystość prowadziła red. Marzena Dobosz. Laudacja opublikowana została w „Yoricku” (nr 58) oraz na oficjalnej stronie Krystyny Jandy.

* KONKURS AICT IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO dla młodych krytyków teatralnych

W V edycji konkursu uczestniczyło 33 młodych krytyków teatralnych. Kapituła konkursu: prof. Bożena Frankowska – teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – pisarz, krytyk artystyczny i dr Tomasz Miłkowski – honorowy wiceprezydent AICT do finału zakwalifikowała pięciu młodych krytyków: Marcina Boguckiego, Michała Centkowskiego, Stanisława Godlewskiego, Jakuba Papuczysa i Bartosza Rosenberga. Finał konkursu odbył się 20 maja w Teatrze Miejskim w Gdyni podczas gali kończącej 13 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port. Laureatem nagrody Prezydenta miasta Gdyni został STANISŁAW GODLEWSKI. Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego odebrał MARCIN BOGUCKI.

Konkurs zorganizowała polska sekcja AICT pod patronatem prezydenta m. Gdyni – gospodarzem konkursu był Teatr im. Gombrowicza w Gdyni. Alina Kietrys, pomysłodawczyni konkursu, pełniła po raz piąty obowiązki sekretarza Kapituły.

NAGRODA AICT IM. STEFANA TREUGUTTA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIE W TEATRZE TELEWIZJI

* Agnieszka Lipiec-Wróblewska odebrała 3 marca 2018 Nagrodę Treugutta’ 2017 na scenie kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana po spektaklu „Dom lalki” w reżyserii Laureatki. Uroczystość prowadził Piotr Bajtlik, kreujący w „Domu lalki” rolę Nilsa Krogstada. Laudację wygłosił członek Kapituły Grzegorz Mrówczyński, a dyplomy wręczył jej przewodniczący, Tomasz Miłkowski. AGNIESZKA LIPIEC-WRÓBLEWSKA otrzymała laur Treugutta, a za montaż tego spektaklu dyplomem honorowym wyróżniono BEATĘ BARCIŚ. Kapitułę Nagrody Treugutta’ 2017 tworzyli: Marzena Dobosz, Łukasz Maciejewski, Grzegorz Mrówczyński, Jan Bończa-Szabłowski oraz Katarzyna Michalska-Jaworska (sekretarz) i Tomasz Miłkowski (przewodniczący).

* Jury Nagrody AICT im. Stefana Treugutta ‘2018 za osiągnięcie w teatrze telewizyjnym w składzie: Marzena Dobosz, Łukasz Maciejewski, Tomasz Miłkowski (przewodniczący), Grzegorz Mrówczyński, Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska oraz Katarzyna Michalik-Jaworska, sekretarz jury przyznało nagrodę spektaklowi „Biesiada u Hrabiny Kotłubaj” w reżyserii Roberta Glińskiego.

Jury postanowiło przyznać także wyróżnienie Ewie Dałkowskiej i Edycie Jungowskiej za dychotomiczną kreację: pełną pasji, wykluczeń, przeciwności, a finalnie jedności w sztuce Iriny Waśkowskiej „Lekcje miłości” w reżyserii Rafała Sabary.

NAGRODA AICT IM. IRENY SOLSKIEJ

* Nagroda im. Ireny Solskiej, przyznawana przez Klub Krytyki Teatralnej/polską sekcję IATC/AICT, została wręczona 3 grudnia w Domu Aktora laureatce tegorocznej edycji – EWIE WIŚNIEWSKIEJ. Podczas uroczystości w warszawskiej siedzibie ZASP Tomasz Miłkowski przypomniał krótkie dzieje Nagrody. EWA WIŚNIEWSKA jest ósmą laureatką tej nagrody – w ten sposób został uhonorowany­ jej wszechstronny dorobek artystyczny w teatrze, kinie, telewizji i radiu, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji na deskach Teatru Narodowego. Po wręczeniu Nagrody rozmowę z Laureatką prowadziła Jagoda Opalińska. Dialog ozdobiły piosenki studentów Akademii Teatralnej (Zuzanna Saporznikow, Marcin Frant, Janusz Godzina i Konrad Szymański), którym towarzyszył przy fortepianie Marek Stefankiewicz.

Medal Polonia Minor

* Łukasz Maciejewski, tegoroczny laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „najlepsza książka roku” oraz laureat Nagrody „Art-Kciuka” dla Osobowości 2018 Roku, otrzymał medal „Polonia Minor” przyznany przez Marszałka Małopolski „za wieloletnią pracę na rzecz wzbogacania życia kulturalnego Małopolski i jej mieszkańców”.

Odznaka Honorowa WTPT

* Podczas lubelskich potkań z monodramu i historii (27 października), przygotowanych w ramach programu T1A w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin Tomasz Miłkowski otrzymał Odznakę Honorową Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Odznakę wręczył wieloletni prezes WTPT, Wiesław Geras.

SPOTKANIA, PATRONATY

* 29 stycznia w Bibliotece Na Bielanach (Warszawa ul. Duracza 19) odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Łukasza Maciejewskiego „Aktorki na Bielanach”, którego bohaterką była Jowita Budnik. Jednym z patronów cyklu, prowadzonego już kolejny rok w bibliotece, jest polska sekcja AICT.

* 20 kwietnia w Bibliotece Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem promujące książkę „Seksmisja i inne moje misje” wydaną na 70. urodziny aktora. Spotkanie prowadził autor książki Tomasz Miłkowski.

* 5 czerwca Tradycyjny KONIEC SEZONU w Harendzie zgromadził tłumy znajomych i przyjaciół Krystyny Gucewicz, dla których na fortepianie zagrał Janusz Tylman ze Zdzisławem Piernikiem na tubie oraz Trio Andrzeja Jagodzińskiego z Czesławem Bartkowskim i Adamem Cegielskim. Odbyła się promocja książki „Notes Krystyny Gucewicz, czyli Fołtyn w śmietanie„. Swoją książkę prezentowała autorka także podczas festiwalu Warszawa Singera (25 sierpnia) w ramach Żydowskiego Salonu Literackiego.

* 6 czerwca w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyła się promocja drugiego tomu Utworów scenicznych Bogusława Schaeffera. Tom został zaprojektowany przez zmarłego niedawno Marka Frąckowiaka, założyciela Fundacji Aurea Porta, organizatora festiwalu ERA SCHAEFFERA, i Krystynę Gierłowską, a zbiór poprzedził wstępem Tomasz Miłkowski, który spotkanie prowadził. W panelu uczestniczyła prof. Anna Kuligowska i dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.

* W gdańskim Teatrze w Oknie odbyła się trzecia edycja letniego cyklu Monotreatr, poświęcona twórczości reżyserskiej Stanisława Miedziewskiego. Kuratorem projektu był Wiesław Geras, a inicjatorką Dorota Sentkowska-Sakowicz. Cykl zakończyła 26 sierpnia dyskusja poświęcona dorobkowi reżysera, którą moderował Tomasz Miłkowski.

* 22 września w Salonie Teatralnym podczas festiwalu Miasto Gwiazd w Żyrardowie odbyło się spotkanie ze Sławomirą Łozińską, które prowadził Tomasz Miłkowski. Przed spotkaniem Tomasz Miłkowski został wyróżniony przez organizatorów Kluczem do Miasta Gwiazd jako honorowy gospodarz festiwalu, którego polska sekcja AICT była po raz kolejny jednym z patronów.

* W siedzibie Fundacji Aurea Porta polska sekcja AICT zorganizowała 24 marca panel „Dziś i jutro Teatru TVP”. W panelu uczestniczyli: Agnieszka: Lipiec-Wróblewska, Ewa Millies-Lacroix (dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej), Jagoda Opalińska, Robert Gliński, Grzegorz Mrówczyński, Jan Bończa-Szabłowski, a także Marzena Dobosz i Tomasz Miłkowski, który debatę prowadził. Fragmenty debaty zostały opublikowane na łamach „Yoricka”.

* Od 22-30 września trwała II edycja festiwalu „Kierunek Wschód”, zorganizowana staraniem Teatru Dramatycznego w Białymstoku – do grona organizatorów należał Konrad Szczebiot, który prowadził po spektaklach spotkania z aktorami, a także warsztaty dla młodych recenzentów.

* 24 września Nagrodę im. Cypriana Norwida w kategorii Teatr 2018 otrzymał MARIAN OPANIA za rolę tytułową w spektaklu Ojciec w Teatrze Ateneum w Warszawie. W kapitule Nagrody zasiadał Tomasz Miłkowski.

* 29 września odbył się po raz 10. zorganizowany staraniem Fundacji Aurea Porta, festiwal Era Schaeffera. Polska sekcja AICT i kwartalnik „Yorick” byli tradycyjnie patronami medialnymi tego festiwalu.

* 4-5 października w Instytucie Germanistyki UW odbyło się międzynarodowe seminarium „Teatr i kultury”, w którym uczestniczyli jako goście specjalni:Olgierd Łukaszewicz, Tomasz Miłkowski i Marcin Troński. Tematem dyskusji i wystąpień były polsko-niemieckie więzi teatralne.

* 8 listopada w warszawskim kinie Atlantic odbyła się premiera nowego, poszerzonego wydania książki Łukasza Maciejewskiego, rozmowy-rzeki z Danutą Stenka „Flirtując z życiem”.

* Polska sekcja sprawowała patronat nad Festiwalami Teatru Szwalnia. Pod tą nazwą kryje się trzymiesięczny przegląd zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction i verbatim szwalnia.DOK3 oraz VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora MONOfest, które odbywały się w październiku w Łodzi.

* 11 listopada w Sali Kameralnej Teatru Polskiego odbyła się gala finałowa konkursu na sztukę NIEPODLEGLI, ogłoszonego przez Teatr Polski z okazji 100, rocznicy Niepodległości. Jury, któremu przewodniczył Janusz Majcherek, przyznało Nagrodę Główną Krzysztofowi Prusowi za sztukę „Sprawa N”. Polska sekcja AICT była partnerem konkursu.

* 25 listopada zakończyły się 33. TSTJA w Toruniu. Tomasz Miłkowski przewodniczył Kapitule Dziennikarzy, która przyznała nagrodę Przemysławowi Bluszczowi za spektakl „Samospalenie”. Przyznano także po raz pierwszy Nagrodę Antoniego Słocińskiego (kapituła: Wiesław Geras, Zbigniew Lisowski, Tomasz Miłkowski), która otrzymała Lidia Danylczuk (Ukraina). Podczas festiwalu odbyło się pod patronatem Klubu Krytyki Teatralnej spotkanie z Tomaszem Miłkowskim „O polskich aktorach w rocznicę odzyskania niepodległości”.

* Grzegorz Ćwiertniewicz uczestniczył w jury XV Młodzieżowych Zatargów z Teatrem w Bolesławcu, a Łukasz MaciejewskiOgólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” w Inowrocławiu. Tomasz Domagała pracował m.in. jako selekcjoner festiwalu „Boska Komedia”, członek jury dziennikarskiego na Konfrontacjach Opolskich, a także uczestniczył w pracach jury Festiwalu Scena Wolności w Słupsku. Konrad Szczebiot wszedł w skład Komisji Artystycznej IV edycji Konkursu „Klasyka żywa”. Wiesław Geras przygotował kolejne edycje festiwalu „Teatr w Remizie” w Helu i Toruńskich Spotkań Jednego Aktora. Jan Bończa-Szabłowski uczestniczył w pracach jury festiwalu „Klasyka żywa” w Opolu i przewodniczył jury XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” Zabrze 2018.

Działalność wydawnicza

* Ukazało się 6 wydań kwartalnika „Yorick” pod redakcją Tomasza Miłkowskiego (nr 54-59, ok. 50 autorów), w tym dwa wydania specjalne:

nr 54 – opublikowany 5 stycznia w piątą rocznicę śmierci Andrzeja Żurowskiego poświęcony jego książkom. Recenzje i rozmowy z Andrzejem Żurowskim opublikowali: Bożena Frankowska, Agata Iżykowska, Katarzyna Michalik-Jaworska, Grażyna Korzeniowska, Anna Leszkowska, Jagoda Opalińska, Tomasz Miłkowski, Jerzy Niesiobędzki, Szymon Spichalski. Specjalne wydanie otwierał szkic Aliny Kietrys, łączący osobiste wspomnienia z refleksją nad kondycją krytyka.

nr 52 – kontynuacja cyklu autorskiego profesor Bożeny Frankowskiej „Artyści i wydarzenia – 100 razy teatr polski na 100-lecie Polski Odrodzonej i Niepodległej”. Cykl obejmie 100 odcinków systematycznie dodawanych do wydania nr 52. W roku 2018 ukazało się ok. 50 odcinków.

Z fotela Łukasza Maciejewskiego: cykl felietonów teatralnych publikowanych w „Yoricku”.

Wirtualny Fotel – dodatek „Yoricka” poświęcony plastyce i jej związkom z teatrem prowadziła Małgorzata Dorna. W roku 2018 ukazały się cztery wydania.

Książki – dodatek „Yoricka” poświęcony omówieniom książek (beletrystyka, krytyka, kultura) – w orku 2018 opublikowano 18 recenzji i szkiców.

* Ukazały się trzy wydania „Kwartału Teatrze” redagowane przez Ewę Sośnicką-Wojciechowską.

* Rozesłano 12 wydań Newslettera adresowanych do członków i sympatyków Klubu – 1 grudnia ukazało się 100. wydanie Newslettera.

* Marzena Dobosz zarządza stronami Skalpel Teatralny i Teatru Głodna.

* Tomasz Domagała prowadzi stronę autorską domaglasiekultury.pl oraz autorską audycję DOMAGAŁAsięTEATRU: https://www.polskieradio.pl/130/6916

* Wiesław Kowalski po zamknięciu przez właściciela portalu teatrdlawas otworzył w sierpniu 2018 nowy portal autorski tetradlawszystkich.

* Dawid Mlekicki prowadzi stronę Tam Być Tu.

* Szymon Spichalski prowadzi blog Z Kujaw i Pomorza.

Pożegnania

Z wielkim żalem pożegnaliśmy nestora polskiej krytyki teatralnej, członka honorowego polskiej sekcji AICT, wieloletniego członka zarządu i przewodniczącego kapituły nagród klubowych Henryka Bieniewskiego.

Tomasz Miłkowski, prezes polskiej sekcji IATC/AICT

Dodaj komentarz