Kongres AICT i teatralna Premio Europa w Petersburgu

Krótkie podsumowanie Kongresu AICT i wydarzeń z okazji przyznania Europejskiej Nagrody Teatralnej, które trwały od 13 do 17 listopada w Petersburgu:

W dniach 14-15 listopada 2018 r. w Petersburgu, odbył się 29. Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych IATC/AICT. Kongres towarzyszył Europejskiej Nagrodzie Teatralnej (Premio Europa per il Teatro) trwającej od 13 do 17 listopada. Trudno rozdzielać te dwie okazje, ponieważ stanowiły one integralną część programu wydarzeń. Polską sekcję AICT reprezentowali: Katarzyna Michalik-Jaworska, Tomasz Domagała, Andriej Moskwin i Dawid Mlekicki.

Podczas kongresu odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone wolności i tolerancji we współczesnym teatrze. Krytycy z całego świata dyskutowali o sposobie, w jaki sztuka teatralna i teatr pomagają podnosić świadomość polityczną i społeczną w kwestiach związanych z tolerancją, wolnością myśli i ekspresji. W trakcie wystąpień podkreślono, że rozprzestrzenianie się nowego rodzaju teatru, który wprowadza na scenę najbardziej widoczne i tragiczne wydarzenia społeczne, oznacza także przejście w kierunku nowej roli krytyki, funkcjonującej w tych niespokojnych i trudnych czasach dla wielu obszarów Europy i świata. Pod koniec konferencji wręczona została Nagroda Thalia niemieckiemu profesorowi Hans-Thies Lehmannowi.

Organizatorzy Premio Europa, czyli Bałtycki Dom i Komitet Organizacyjny Premio Europa zagwarantowali w programie także wiele interesujących spotkań towarzyszących, m.in. z Tiago Rodriguese, Lwem Dodinem, Nurią Espert, Janem Klatą, Cirkus Cirkör, Sidi Larbi Cherkaoui, Georgesem Banu czy Valerym Fokinem. Przez pięć dni widzowie mieli możliwość obejrzenia czternastu spektakli, w tym „Wroga Ludu” Jana Klaty.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Premio Europa był Valery Fokin [na zdjęciu], nagroda specjalna zaś powędrowała do hiszpańskiej aktorki Nurii Espert. Nagrody Nowych Rzeczywistości Teatralnych, przyznawane twórcom kreującym nowy język teatru przyznane zostały Janowi Klacie, Milo Rau (Szwajcaria), Julien Gosselin (Francja), Thiago Rodrigues (Portugalia), Sidi Larbi Cherkaoui (Belgia) i Cirkus Cirkör (Szwecja). Wręczenie nagród odbyło się w sobotę, 17 listopada w Teatrze Aleksandryjskim. Ceremonię reżyserował Nikolay Roshchin, sprytnie ją wkomponowując w scenografię spektaklu „Maskarada”, reżyserowanego przez zwycięzcę 17. edycji Premio Europa, Valery Fokina. Zamaskowani aktorzy, jak podczas imprezy karnawałowej, witali i towarzyszyli laureatom do czerwonych foteli ustawionych na proscenium. Uroczystość rozpoczęli: sekretarz generalny Alessandro Martinez, Siergiej Szub, dyrektor Bałtyckiego Domu oraz członkowie jury.

Teatr Aleksandryjski, wypełniony międzynarodową publicznością i mediami, był miejscem pięknej ceremonii, ale także komentarza do ostatnich wydarzeń społeczno-politycznych dotyczących niektórych laureatów. Milo Rau, jeden z sześciu zwycięzców 15. edycji Europejskiej Nagrody, niestety nieobecny ze względu na problemy z wizą, zabrał głos za pośrednictwem listu odczytanego przez Georgesa Banu. Jan Klata wspomniał Milo Rau i Kiriłła Sieriebriennikowa, a Tiago Rodrigues poświęcił swoją nagrodę Sieriebriennikowi. Georges Banu, pod koniec lektury listu Milo Rau, zaapelował do całej Europy o stworzenie bardziej zjednoczonej i uczciwszej rzeczywistości społecznej. Głos zabrał także Lev Dodin, który podkreślił wewnętrzną siłę Nagrody Europejskiego Teatru, która potrafi pokonać wszelkie przeszkody w imię sztuki i kultury i ogłosił, że cała rosyjska społeczność teatralna przyłącza się do rosyjskiego kolegi Sieriebriennikowa.

[kmj]

Dodaj komentarz