SZTUKI PERFORMATYWNE DZISIAJ: WOLNOŚĆ I (NIE) TOLERANCJA

Zgłoszenia wystąpień na konferencję do 25 sierpnia!
IATC 29. Światowy Kongres
zaprasza na debatę.
St Petersburg, Rosja, 14-15 listopada 2018 r

Tolerować to znaczy przetrwać, wytrzymać, zaakceptować, pozwolić, oprzeć się. Konteksty tego słowa uległy zmianie, często zdeterminowane przez obowiązujące normy, zasady i przekonania. Jednak w żadnym innym momencie historii teatru idea tolerancji nie była tak krytycznie i tak gorąco dyskutowana, jak to było w naszym wieku wielokulturowości, migracji i różnorodności.
Od tak zwanego „teatru
artystycznego” po widowiska z wyraźnymi przekazami politycznymi, nie ma jednoznacznej, scenicznej definicji wolności, tolerancji lub, o ile to możliwe, nietolerancji. Gdzie kończy się jedna koncepcja, a druga zaczyna? W jaki sposób świat współczesnego performansu reaguje na różne kryzysy wolności i (nie) tolerancji na świecie? Kto jest / prowadzi o tym debatę teraz i w jakich formach? W jaki sposób odpowiadają na te pytania młodzi ludzie i nowe pokolenie praktyków? Czy krytycy są świadomi pilności tego dialogu?
Nie ma końca tym kluczowym pytaniom.
Aby
wyznaczyć kontury tej dyskusji i debaty, IATC zaprasza do wystąpień, które odzwierciedlą wyzwania wolności i tolerancji we współczesnym dyskursie teatralnym / performansu.
Możliwe tematy / pomysły / pytania obejmują, ale nie są ograniczone do następujących:

Czy istnieją jakieś ograniczenia tolerancji w zakresie praktyki, motywów, przekonań? Co, jeśli tolerowanie jednej grupy oznacza stłumienie wolności innej grupy? Kto wyznacza ograniczenia w sztuce scenicznej? Czy można ustanowić ograniczenia?
W jaki sposób grupy teatralne w różnych krajach i kulturach odpowiedziały na idee tolerancji i na bardziej nieuchwytne demokratyczne zasady równości i liberalizmu?
Czy tolerancja jest
niezbędną postawą dla przetrwania teatru?
Jak teatr walczy z nienawiścią i dyskryminacją?
Czy „tolerancja” jest sama w sobie, z jej domniemanymi relacjami władzy między tymi „tolerującymi” a tymi, którzy są „tolerowani”, problematyczną i / lub przestarzałą koncepcją?
Propozycje / streszczenia zawierające około 250 słów, wraz z krótkim biogramem w Microsoft Word, należy przesłać wszystkim członkom komitetu organizacyjnego do 25 sierpnia 2018 roku.

Ivan Medenica (ivan.medenica@gmail.com)
Octavian Saiu (octavian_saiu@yahoo.com)
Savas Patsalidis (spats@enl.auth.gr)
Deepa Punjani (deepa.punjani@gmail.com)
Mariko Anazawa (marikoanazawa@gmail.com)

Data prezentacji: połowa listopada 2018 r. (Dokładne daty zostaną wkrótce ustalone)

Konferencja będzie gościem Europejskiej Nagrody Teatralnej (Premio Europa) i Domu Bałtyckiego na 29. Światowym Kongresie IATC w St. Petersburgu w Rosji.

Dodaj komentarz