Komunikat Kapituły V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Krytyków Teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego

Kapituła w składzie prof. Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela i dr Tomasz Miłkowski – przewodniczący Kapituły  na posiedzeniu w Warszawie, po wnikliwej analizie 99 recenzji teatralnych nadesłanych przez 33 młodych krytyków teatralnych z całej Polski, informuje, że do II etapu konkursu zakwalifikowano recenzje następujących krytyków: Marcina Boguckiego, Michała Centkowskiego, Dominika Gaca, Stanisława Godlewskiego, Kingi Kurysi, Marcina Miętusa, Dawida Mlekickiego, Jakuba Papuczysa, Michała Pawłowskiego, Bartosza Rosenberga, Zofii Smolarskiej, Olgi Śmiechowicz  i Ewy Uniejewskiej.

Kapituła podkreśla wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac, które odzwierciedlają ciekawe zjawiska w różnego typu teatrach w Polsce. Równocześnie Kapituła dziękuje wszystkim Autorom za udział w tej edycji konkursu i żywi nadzieję, iż kolejna VI edycja będzie równie interesująca i znowu nadesłane recenzje zaprezentują ciekawą   panoramę polskich dokonań teatralnych.

Równocześnie informujemy, że z przyczyn losowych w tegorocznych obradach Kapitały nie brał udziału reżyser Maciej Prus.

Komunikat o finalistach V edycji konkursu opublikowany zostanie 4 maja 2018 roku.

Sekretarz konkursu
Alina Kietrys

Leave a Reply