Trwa V edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

31 marca 2017 upływa termin nadsyłania recenzji na konkurs dla młodych krytyków im. Andrzeja Żurowskiego, rozpisany przez polską sekcję AICTMiędzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Associ... More wspólnie z Prezydentem miasta Gdynia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 podczas Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni.

Konkurs został zainicjowany z myślą o przesłaniu, jakie pozostawił profesor Andrzej Żurowski, wybitny krytyk, badacz teatru, szekspirolog, honorowy wiceprzewodniczący światowego IACTMiędzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Associ... More/AICT, który sprzyjanie rozwojowi młodej krytyki uważał za swoją misję. Organizatorzy konkursu tę właśnie misję podtrzymują. Dotychczasowe edycje konkursu, a zwłaszcza wysoki poziom nadsyłanych prac przez młodych krytyków teatralnych sprawiły, że w krótkim czasie konkurs stał się ważnym zdarzeniem i znaczącym etapem promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych recenzentów.

Liczący się dorobek laureatów i finalistów czterech kolejnych konkursów potwierdza celowość oferowanej przez nas konfrontacji i publicznego wyróżniania oraz nagradzania najciekawszych prac wstępujących autorów. Konkurs budzi nadzieję na ożywienie obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń, ku czemu IATC /AICT stwarza liczne okazje.

Regulamin V edycji pozostaje bez zmian, pełna informacja na stronie www.konkurs-zurowski.pl i na FB Konkurs im. A. Żurowskiego. Nie ulega też zmianie skład kapituły oceniającej nadsyłane prace. Jesteśmy zaszczyceni, że w pracach jury uczestniczyć będą nadal: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg1. autor dramatu (-tów); 2. w teatrze rosyjskim stanowisko ... More Remigiusz Grzela.

Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji konkursu.
Nagrody laureatom V edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego fundują Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Sekretarz Konkursu      
Alina Kietrys

Przewodniczący Kapituły
Tomasz Miłkowski

Dodaj komentarz