Trwa V edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

31 marca 2017 upływa termin nadsyłania recenzji na konkurs dla młodych krytyków im. Andrzeja Żurowskiego, rozpisany przez polską sekcję AICT wspólnie z Prezydentem miasta Gdynia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 podczas Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni.

Konkurs został zainicjowany z myślą o przesłaniu, jakie pozostawił profesor Andrzej Żurowski, wybitny krytyk, badacz teatru, szekspirolog, honorowy wiceprzewodniczący światowego IACT/AICT, który sprzyjanie rozwojowi młodej krytyki uważał za swoją misję. Organizatorzy konkursu tę właśnie misję podtrzymują. Dotychczasowe edycje konkursu, a zwłaszcza wysoki poziom nadsyłanych prac przez młodych krytyków teatralnych sprawiły, że w krótkim czasie konkurs stał się ważnym zdarzeniem i znaczącym etapem promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych recenzentów.

Liczący się dorobek laureatów i finalistów czterech kolejnych konkursów potwierdza celowość oferowanej przez nas konfrontacji i publicznego wyróżniania oraz nagradzania najciekawszych prac wstępujących autorów. Konkurs budzi nadzieję na ożywienie obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń, ku czemu IATC /AICT stwarza liczne okazje.

Regulamin V edycji pozostaje bez zmian, pełna informacja na stronie www.konkurs-zurowski.pl i na FB Konkurs im. A. Żurowskiego. Nie ulega też zmianie skład kapituły oceniającej nadsyłane prace. Jesteśmy zaszczyceni, że w pracach jury uczestniczyć będą nadal: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg Remigiusz Grzela.

Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji konkursu.
Nagrody laureatom V edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego fundują Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Sekretarz Konkursu      
Alina Kietrys

Przewodniczący Kapituły
Tomasz Miłkowski

Dodaj komentarz