Marek Frąckowiak nie żyje

Dziś rano zmarł po ciężkiej chorobie Marek Frąckowiak (1950). Lubiany aktor(łac. actor), osoba grająca jakąś rolę w teatrze lub fi... More studiował w łódzkiej filmówce, po której ukończeniu (1974) związał się z teatrami: warszawskimi: Współczesnym, Na Woli, Rozmaitości, Adekwatnym, a ostatnio z Rampą. Na ekranie debiutował w filmie Jerzego Passendorfera „Zabijcie czarną owcę”.

Niestrudzenie prowadził Fundację Przyjaciół Sztuk „Aurea Porta”, która od 9 lat organizowała doroczne festiwale sztuki „Era Schaeffera”, współpracując z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami twórczymi, m,.in., polską sekcją AICTMiędzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Associ... More.

Żegnamy go z wielkim żalem.

Zarząd polskiej sekcji AICT

Dodaj komentarz