Grażyna Barszczewska ma „Solską”

GRAŻYNA BARSZCZEWSKA została 7. laureatką Nagrody im. Ireny Solskiej’ 2017.

Nagroda została ustanowiona kilka lat temu przez polską sekcję IATC/ AICTMiędzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Associ... (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych) z intencją honorowania dorobku wybitnych artystek teatralnych. Jej inicjatorką była red. Justyna Hofman-Wiśniewska. Patronka nagrody należy do legend polskiego teatru, jej dorobek i oddanie sztuce budziły podziw i respekt. Odwołując się do Jej imienia, pragniemy zakreślić wysoki pułap artystyczny, jaki towarzyszy wyborom laureatek. Nagroda jest przyznawana co roku

Pierwszą laureatką była Danuta Szaflarska (2010). W latach następnych Nagrodą tą zostały uhonorowane: Nina Andrycz(1912-2014), aktorka od debiutu związana z warszawskim Teat..., Emilia Krakowska, Anna Lutosławska, Halina Łabonarska i Anna Seniuk

Nagroda przyznana GRAŻYNIE BARSZCZEWSKIEJ przez Zarząd polskiej sekcji IATC/ AICT jest wyrazem uznania całokształtu Jej osiągnięć artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań na deskach warszawskiego Teatru Polskiego, w tym także jubileuszowej premiery „Niezatańczonego tanga” wg prozy Wiesława Myśliwskiego.

O terminie i miejscu wręczenia Nagrody poinformujemy w terminie późniejszym

Zarząd polskiej sekcji AICT/IATC

Dodaj komentarz