Zarząd KKT (kadencja 2017-2021)

Ukonstytuował się Zarząd Klubu nowej kadencji (2017-2021) na swoim pierwszym posiedzeniu 11 lutego w następującym składzie: Prezes – Tomasz Miłkowski. Wiceprezesi – Bożena Frankowska, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Konrad Szczebiot, Sekretarz – Katarzyna Michalik-Jaworska, Skarbniczka – Marzena Dobosz, Członkowie – Alina Kietrys, Jan Bończa-Szabłowski. Katarzyna Michalik-Jaworska będzie nadal sekretarzem Kapituły Nagrody im. Stefana Treugutta, a także redaktorem prowadzącym specjalnego wydania „Yoricka” – „Dzieła wszystkie Andrzeja Żurowskiego”, Alina Kietrys zaś Sekretarzem Kapituły Nagród im. Andrzeja Żurowskiego. Jan Bończa-Szabłowski został kuratorem projektu „Teatr i stulecie niepodległości”, Bożena Frankowska redaktorem prowadzącym serii Alfabetu Krytyków Teatralnych, Jadwiga Jakubowska-Opalińska kuratorem Nagrody im. Ireny Solskiej, Konrad Szczebiot prowadzić będzie sprawy związane ze współpracą międzynarodową. Marzena Dobosz obok funkcji Skarbniczki pozostanie Sekretarzem redakcji „Yoricka”. Prezes nadal będzie kierował redakcją „Yoricka” i przygotowaniem wydań specjalnych z okazji 50-lecia WROSTJA i 60-lecia Nagrody im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya. Ewa Sośnicka-Wojciechowska pozostaje redaktorką naczelną „Kwartału w Teatrze”.

Dodaj komentarz